பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

புதுத் தீவுபுகுதல் 荡弹

ஆழி காட்டுவதாகக் கூறினன். ஏதோ ஒர் எண்ண்ம் அலோகன் உள்ளத்தில் தோன்ற, அவனே உற்றுக் கண்ணிக்கான். அவன் தன்னிடம் ஒரு கைத்தும் tiirist வைக் திருக்கான். தன் அருகில் அவன் நெருங் மூவகையும் கவனித்தான். ஒருவேளை தன்னேக் னோன். கன்னிடம் உள்ள பொருளைப் பறித்துக் கொள்ள முயல்கின்றனே என்றும் எண்ணினன். சப்படியோ அவனிடம் இருந்து தப்பித் தான்ே திணியே கடந்து ஒர் ~, உணவு விடுதியினே அடைக தான். அவ்விடுதித் கலைவன் அமல காதனை இன்முகம் ஆர்ட்டி கல்லுரை கூறி வரவேற்று உபசரித்தான்.

அமலாகன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மேலே செல்லவேண்டியவனைன். அடுத்த வ்ள நகர் என்னும் அ ைஅவன் அடையவேண்டும். அவ்வூர் தரை காரிக்கத்தின் வழியே சென்று அடைதற்கு இன்றி. அ.கின் மூலம் இடையேயுள்ள ர்ேகிலேயைக் கடந்து அ.ையவேண்டியதாக இருந்தது. ஆகவே, அங்க்ே கிலேயில் படகுகளுக்குத் தலைவனுக இருந்த குகன் சன் ம்ை பெயருடையவனத் தனித்த முறையில் அண்டு, அவனிடம் வாமனனப்ப ற்றி ஏதேனும் தெரி புமோ என்று இரகசியமாகக் கேட்டனன். அத அடன், வாமனனே அடைய ஏதேனும் வழியுண்டோ ான்.தும் வினவினன். அப்படகோட்டிகளின் கலை ஆல் வாமனன் கட்சியைச் சார்ந்தவன் என்பதை அாகன் யூகித்தறிந்ததல்ை அவனேயே வாமன் Arப்பற்றிக் கேட்டனன். அதனை அறிவித்தால் சிறு கோகையும் உதவுவதாக வாக்களித்தான். இவ்வாறு பனவுகவி செய்வதாகக் கூறியது குகனுக்குப் பிடிக்க

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/62&oldid=687725" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது