பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கொலையும் குழப்பமும் 63.

  • ? - #ಖಿ ாதன் முன்னும் குதிரைவீரர் பின்னும் ஆகி ஓடி.ஆர்கள் ஆகலின், அமல நாதன் குதிர்ை. irசிகளே விட்டு விலகியே இருக்கான். குதிரை வீரர். ുദ്ധീri' சிறைப்படுத்தவோ, என்னவோ கம் அதன் .ேகா. iங்துவந்த சில வீரர்களை நோக்கி, அவ் சிMாகுஃப் பிடியுங்கள். உங்களில் யார் அவனைப் சிடிக்கின் றன. ரோ அவர்களுக்கு 50 ரூபாய் பரிசு கோடுக்கப்படும் என்றனர். பணம் என்றல் பேயும் அச இறக்கம் ஆகலின், அமலநாதனைத் தொடர்ந்து ஓடினர். அமல மாகன் கன்னேயே பிடிக்க வருகின் Ale roன். எண்ணித் கன் முழுப் பலத்துடன் ஓடி ஆன். ஒடி பவன் குறித்த பக்கமே ஒட முடியாது இர்மா பக. மும் மரஞ்செடி அடர்ந்த இடத்தை அனு ുil கான இன்னது செய்வது என்பதை அறியா iiது', கி.கைத்தான். அந்தச் சமயத்தில் எதிர் ங் Fส*งเลรง ம் அவன் காதருகில், தாமதியாதே; 版 ஆதி அஞ்சாதே ” என்று சொன்னதும் முன் iசின் பi.ால் சொன்னபடியே இளைஞன் குதிக் தrw , துத் திரும்பிப் பார்த்ததும் கன் பக் க்ரி: வ1ானன் கன் மீன் பிடிக்கும் தாண்டில் கழி

1.ண் கிங் கை கண்டான் ; கழிபேர் உவகை

அண். 1ன் ஆல்ை இருவரும் இன்பமாய் அள அாrவிப் பெ. காலங் கழிப்பதற்கு அவர்கட்கு அவ கரிம் இஸ்ல. அவர்கள் பகைவரிடமிருந்து தப்பித் துக்கோள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தமையால் கங். trrல் எவ்வளவு வேகமாக ஒடி மறைய முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக அந்தக் காட்டில் ஒடினர். காடு மூன்றும் பு:கரும் நிறைந்திருந்தபோதிலும் அவற்றை

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/68&oldid=687731" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது