பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அமல ாேதன்

அரசனுக்கும் பெரியவர்கள் துணைவேண்டும். என்பதற். கன்ருே வள்ளுவர், பெரியர்ரைத் துணைக்கோட்ல் என் னும் அதிகாரத்கை அரசியல் பகுப்பில் அமைத்து. கூறியுள்ளார். ஆகவே, பெருஞ்சிறப்புடைய பேர் அரசர்கட்கே பெரியார் துணேவேண்டுமேல், ஏனை யோர்க்கு வேண்டும் என்பகனே எடுத்து இயம்பவும் வேண்டுமோ?

" கமமில் பெரியார் கமரா ஒழுகுதல் வன்மையுள எல்லாம தலை”

என்னும், குறளே பெரியார் துனேக்கோடலின் சிறப் பினைத் தெரிவிப்பதாகும். அதாவது தம்மினும் அறிவாலும் வயதாலும் பெரியவர்களாய் இருப் பவரை உறவாகக் கொண்டு ஒழுகுவதே எல்லா வன்மைகளிலும் கலை சிறந்த வன்மை என்பதாம்.

அமலநாதன் ஒர் அநாதைச் சிறுவன். அவன் தாயை இளமையிலே இழந்தவன் ; தந்தையாரைச் சமீபத்தில் பறி கொடுத்தவன். இவனுடன் பிறந் தவர் ஆணிலும் இலர் ; பெண்ணிலும் இலர். தாய் இன்மையால் அவுன் சுவை இழந்தான்; கந்தை இறந்ததால் கல்விச் செல்வமும் இழந்தனன். அமல. 15ாதன் தந்தையார் பெருந்தன்மையான தொழில் எனப் பேருலகம் பேசும் ஆசிரியர் தொழிலே ஆவலாய் கடத்தியவர். அத்தொழிலையும் அவர் பட்டின வாச லில் பகட்டாய் நடத்த வாய்ப்பின்றிக் கிராம ஆசிரிய ராகவே கழிக்க நேர்ந்தது. அவருடைய நண்பரே ஆபதசகாயா எனபவா. அவருககுததான அமல நாகன் தங்தையாரின் குடும்ப வரலாறுகள் யர்வும்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/7&oldid=687670" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது