பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/80

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வழி நடைச் செலவு 75.

இவ:பன் பால் ஒளி வீசிக் கொண்டிருந் அப் கன் நண்பன் அமல சாதனும் கம் கூட்டங்களின் காவலில் இருந்து வெகு itii rருப்பதை அறிந்து, கம் இருப்பிடத்தை 勒蘇門 அறிய முடியாது என்ற காரணத்தால், தாம் சேல். வழிப் பயனம் சிரமம் இல்லாமல் இருக்க, ஆ ை,ாகப் பாடத் தொடங்கினர்.

ஆய்வா. இருவரும் ஆனந்தமாகப் பாடிக் பமானதும் மேகம தவழப்பட்டதுமான ஆறு பாறையை அடைந்தனர். அப்பாறை தன் கா.சினர்கள் பெரிதும் வாழும்படியான சேமபுரம் *輛轟wn ஊருக்கு அண்மையதாக இருக்கது. ஆMAடி இனத் தமக்கு அதிகமான ஆபத்து ler , ய திடங்கொண்டு, அமல நாதனை rேi, இன கமக்கு ஆபத்து இல்லை. இது நம் சிேயினர் வாழும் இடமான சேமபுரம். ஆகவே பு:சli; பா , குள் செல்வோம். நான் தனியே சென்று அ. . . பினரைச் சந்தித்து ஏதேனும் புதிதாகச் செய்திகள் இருக்கால் அறிந்து வருகின்றேன் என்று சு.வி.வட்டு அவனே ஓர் இடத்தில் இருக்கச்செய்து சேன் , சென்று சில செய்திகளே அறிந்துகொண் A ன் காமன் கன் செலவுக்குப் பணம் அனுப்புவ பெ.ந் நினைவுக்கு வரவே, அவனுக்குக் கடிதம் அயன் பிறகு அமல நாகன் இருந்த இடத்தை அa . . . . இருவரும் சேமபுரத்தில் ஐந்து நாட் *ள் இருந்தனர். கண்பா ஒருவர் இல்லத்திலும் அங்காமல் காமே சமைத்து உண்ணத் தொடங்கினர். அif ம் இருந்த ஒட்ஸ் உணவைச் சமைத்துக்கொண்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/80&oldid=687743" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது