பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வழி கடைச் செலவு .79

ஆர்.தும் கான் பேராபத்தில் சிக்கிக் கொண்டு i.கா.: க் ர்ேமானித்து விட்டான். என்ருலும் தைரி #தைக் கைவிடாதவனுகி காலாபக்கமும் புதர் அ.ர்க்க "இடியாக இருவரும் தம்மை மறைத்துக் தோன். பாகத் தொடங்கினர். எதிரிகள் தீமூட்டிக் #fd , ருக்க இடத்துக்கு அருகிலேயே இருவரும் யோகயில் பிேன் புகையும், சாம்பலும் இவர்களைத் நீக்கு பு: ச. அ. செய்தன என்ருலும் இத்துன்பத் A பொ.முத்துககொண்டு போகலாயினர். வாம இசங் i yம் செல்லலான்ை. அமல நாதனுல் போக தான் இனி ஒர் அடிகூட நடக்க .(1:"أن الها بالإ: | l என்.று கூறிவிட்டான். இங்கேயே உயிரை 醬 றேன் என்றுங் கூடக கூறிவிட்டான். வாமன அமலநாதனத் தாக்கிக்கொண்டுபோவ அ# து ை அமல நாதன் இக்கத் தொந்தரவை அ ஆ , கொடுக்கக் கூடாதென்று கடந்து வரு து . . . வின்ை. இப்படி வழிகளைக் கடந்து இரு அது வ . போகிருேம் என்ற நினைவே இல் rtதி: 'லயில் அவ்வளவு களைத்துப் போயினர். ή νή, η ή வடி யற்காலம் நெருங்கியது. அப்போது மனிதர்கள் இவ்விருவர்களையும் தள் சtதி 4.0 ல் வீ முச்செய்து, தொண்டைக்கு நேரே கவிதியை நீட் டி னர். அமல 5ாதன் பயந்துபோனன், இதுவ ைசெய்துவந்த முயற்சிகளும் வீரதீரச் செயல் அது பயனற்றுப் போயின. நாம் பகைவர் கையில் i. க் கொண்டோம் என்று தீர்மானித்து விட் டான் ஆரைல், வாமனன் அக்கால்வருள் ஒருவனு பக் ரையாடி அவர்கள் பகைவர்கள் அல்லர் என்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/84&oldid=687747" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது