பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

83 அமல காம்

என்அகூறி இதனை எவரும் iேlசுெ чі сили ск Liг தென. இவ்வளவு வன்மையான் அண்டி தன . இது கிற்க,

மருந்தும் விருந்தும் முன் க்கள் . . பர். அதன்படி இவ்விரு விருந்தினர்கஆம் வi, ) ன்று காட்களுக்கு மேலாகிவிட்டன. ratiய, அia க்கை விட்டுக் கிளம்பத் தொடங்கினர். ஆறல், இகட்டமும் ஒரு செப்புக் காசுகூட இருப்பு இல்' வழி கடையை ஒரு காசும் இல்லாமற் கடிப்பது a தைக் குறித்துச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கைய பல்லன் தான் வாமனனிடம் சூகாட்டத்தில் வெ. பணத் தைத் திருப்பிக் கொடுத்து விடுவதாக ைென். என்ருலும் தோற்ற பணத்தைக் கிரும்பப் பகல் குறித்து வாமனன் சிக்தனே செய்யலாமுறன் ,காடி யாக் இருக்தாலும் அவன் மானமுள்ளவன் போலும் !

அமல நாதன் வெகு தங்கிரசாமி. ம.லோத் தனித்து அழைத்து, 'ஐயா அபன்ial i இருந்து வாமனன் பெற்றுவத்து உம்மிடம் தோ, சினை மட்டும் என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் வன் கெஞ் சிக் கேட்டுக் கொண்டான். மல்லலும் யே :பன். மல்லன் சூதாடியல்லன். தான் கணித்து தியில் வாழவேண்டி இருக்கமையால் பொழு போவதற்கு இதனே ஒரு கருவியாகக் கொண்டவன். கா வைத்து ஆடவில்லையாயின் ஆட்டம் உற்சாகமாக ஜாதே என்பதற்காகச் சிறு காசு வைத்து ஆடி தான். ஆகவே, அமலநாதன் பணக்கைதி கருப்பிக் கொடுத்து விட்டான். அதன்பின் வாமன ஆறும் அமல நாதனும் வெளியேறினர்.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/87&oldid=687750" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது