பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/112

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

106 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ; , ரீரிரீ ஸ்நிநிபா நிகரீ | ; , ரீரிம்க் | க்ரிஸ் நிரீஸ்ா || நாட்டமுறும் பக்தர்கள் . கேட்டவ ரம் . தந் து . நிேநீஸ்ா , நிஸ்ார் பர்ஸ்ாரிஸ் நிதஸ்நிதபநிதாமா வாட்டந்தனத்தவிர்க்கும் வடிவேல. ன புகழ்ந்து | (பாட்டொன்று) (முடிப்பு)

, பாபபா ததபமகரிகா ; , ஸாகபா , தநிதாபா, ! . செந்தமிழ்த் தெய்வம் - க ந் த னைப் . . புகழ்ந்து. | ; , பதநிப தநீ ; நிc பநிஸ்ரிக்ரி ஸ்ாரிஸ் நிதாஸ் நிதபா ) சந்ததமும் அவன் | தா . . . வரிணை - - I நினைத் து. ; , ர், ர் ஸ்ர்ஸ் நிஸ் நிஸ் | ; , பாநிஸ்ா | ; ரிம்க்ா ரீ , ! சிந்தை ஒருமை யு-டன் பக்தி யிற் கனிந்து |

நீ ரி க் ப் ம் க் if ம் க் ரி ஸ் ரீபநி | வந்தனை செய்தும கிழ்ந்திடவே இசைச் | givfr ரிந்ஸ் க்ரிஸ் நிiரிஸ்தா பப ll , நி சந் த மோடு ரா-க தாளமும் கலந் ll - து (பாட்டொன்று)