பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

146 அமுதத் தமிழிச்ை (தொடுப்பு) பஸ்நித பாபா நிமபா பiஸ்நித நீஸ்ா ; ஸ்ா | | ரணப்பொருள் | யா ... வையும்.மெய் • --- إیجے நிஸ்ாரிம்க் ரிம்ரிஸ்ா , l ஸ்நிதபா , ரிமாபநீ l அறிவால் உணர்ந்தே . | பரிவாய் . உணர்த்திய II (சாரதா) (முடிப்பு) மா,மமா மா,மபத | பமமா ; மக ரிமா ரிஸா | அன்னையிலும் கனி II வா . . . ய் எம் மை. | ரிமாரிமாபா , பபா ரிமா பமா பஸ்நிதபா , ! ஆதரித்தே அருள் புரிந் திடும் குரு-வாய் ! (தொடுப்பு போல்) முன்னுள் செய் பெரும் | புண்ணியத்தால் - எம் | முனிவரின் துணைவியாய் வாய்த்த . நற்பேறே. # (சாரதா)