பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/181

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 173 (பாட்டு-77) ராகம்-இந்தோளம் தாளம்-ஆதி (22. வது மேளமான கரகரப்ரியா’வில் பிறந்தது) ஆரோஹணம்-ஸகமதநிஸ் அவரோஹணம்-ஸ்நிதமகஸ (எடுப்பு) 1. பினும் மேலான தெய்வம் தனை எந்தக் கோயிலில் நாம் தேடிக் காண்போம்-பெற்ற =(தாயினும்) (தொடுப்பு) յ11 யிறினும் &AD ந் த ஒளியினைக் கண் னலே | ன் தேடிக் காண்பேனெனும் வீணனின் கதைபோலே =(தாயினும்) (முடிப்பு) பிற் சிறந்ததோர் கோயிலும் இல்லை என்றும் .ந்தைசொல் மிக்கதோர் மந்திரம் இல்லை என்றும் காய்மொழி, தாய்நாடு, தாய்மணிக்கொடி என்றும் வ: பிணிக்கப் புகழ்ந்து வாழ்த்தித் துதிப்பதாலே= -(தாயினும்) (எடுப்பு) கஸ்ாநிதாமாகதமகளா | மககாமா ; ! கா - யினும் மே-லா.ன. தெய்வம் . | 1 . , nா கலா il : கமாததா த மாதா , நீ | | ஃ வந் தக் கோயிலில் நாம் தேடிக் | . ίύ) i. ஸ்ir | s கமாதாநி -- | காப-போம் . நமைப்பெற்ற ||