பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

o எண்' பாடல் ராகம் தாள்ம் 34 1செந்தாமரைப்பாதம் கீரவாணி ஆதி 35 அறுமாமுகன் குகன் பூர்வகல்யாணி மிச்ர . . . " . சாப்பு 36 முருகனைப் பணிமனமே சாவேரி ரூபகம் 37 | மால்மருகன் முருகன் ஆனந்த பைரவி மிச்ர - * ... " சாப்பு 38 அருள்நீபுரிந்திட வேண்டும் உசேனி ரூபகம் 39 முருகாஉன் அருள்வேண்டும் தர்மவதி கண்ட ... " சாப்பு 40 கண்கள் செய்த சங்கராபரணம் ஆதி 41 | மனம் இரங்காதாமுருகா சக்ரவாகம் ஆதி 42 | ஞானதேசிகன் நவரசக்கன்னடா ரூபகம் 43 | ஆறுமுகனை அழைத்துவா | வசந்தா 2 * 44 வந்தருள்குகா சரஸ்வதிமனேகரி ஆதி 54 பாட்டொன்றுபாடு சிந்துபைரவி •, 46 வந்தனைசெய்வாய் மனமே திலங் х з 47 வரவேணும்எனக்கூவுவாய் | துர்க்கா .. 48 | வரவேணும்.வடிவேலனே சுத்தசாவேரி கண்ட : சாப்பு 49 | ஜெயவீரஹனுமானை பியாகடை 3 * - 50 | சாமியே சரணம் சுபபந்துவராளி ரூபகம் 51 | தருணம்வந்தருள் செய் பாகேஸ்வரி ஆதி 52 | பாபா நின்பதமலர் நிழல் தோடி மிச்ர

  • = சாப்பு 53 I ஆடியவர் இவர்தான ரிஷபப்ரியா ஆதி 54 ஆடைகுலைந்து தலைகலைந்து | அடான תל 55 இவனையோ மணமாலை சாரங்கா לל 56, 1 மாயன்கோபாலகிருஷ்ணன் குறிஞ்சி 3 כ

57 வருவானே வந்தருள் அரிகாம்போதி 5 * 58 கண்டதுண்டோடி கானடா 5 y 59 எல்லாம் தெரிந்தும் l பேகாக் $ 2 60 | இனிக்கஇனிக்கப் பேசிபேசி பிலகரி ரூபகம் 61 வேண்டாமடி மகளே | ஜோன்புரி ஆதி, . - (திஸ்ர 62 இன்பத்தமிழ்க் கவிஞன் ராகமாலிகை நடை)