பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/208

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

198 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ; , தாமதா நீஸ்ா , ரி ஸ்ா ;,ஸ்க்ரிஸ்ா ,நிதநீஸ்ரிஸ்ா ! ரி1 . . உள்ளமெல்லாம் .கலை ..வெள்ளத்தா | ல்நனைய - . . . . ; ஸ்காரிஸ்ா ஸ்ா ஸ்நித நீ , ஸ்ா ஸ்நீதபா ! . உவகை கொண்டு ஆ-னந் தக் கண்ணிர் | பமகரிகமபத Il நிஸ் சொரிய . . - (அள்ளி) - (முடிப்பு) ; , பாபபா , தபாதா தநீதபபா , பமதபபமகா II ... வள்ளுவன் மறையும் மணி மே -- க.லை யும் . . l ; கதாபா மகாரீஸா ; ; கமரிகமா பா தநிதபபா II . வளையா பதி யும் | . குண்டல கே. சி யும் | (தொடுப்பு போல்)

, விள்ளுதற்கரிதான சிலப்பதிகாரமும் | ; விலை மதிப்பில்லா சிந்தா | மணியும் மற்றதும் உண்டு |

(அள்ளி)