பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/216

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

206 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு).

ஸ்ஸ்ாஸ்ஸ்ா தாபா நீஸ்ா ; ஸ்ரீக்க்ா க்ம்ப்ம்ரீஸ்ா ! . பசுங்கிளி இன மும் . விலங்கின மும்.தன் | . நிஸ்ாரிஸ்ா தாபா நீஸ்ா 1 ; நிஸ்ாதபா பமg
ஸரி |

வசமிழந்தே ...உள்ளம் . ப்ர வசம் கொள்ளும்த &SLD ■ மிழ் (இசை) (முடிப்பு)

மபாபபா ; பதபமரீ ; ஸ்ரீககா ; கமாரிஸா | - எதுகையோடு நல்ல | மோனையும் எழில்சேர். | ; ஸ்ஸாஜ், நீ, ஸ்ரீகா ( ; மடாதபா நீ, ஸ்தாபா |

இனியபொருள்நிறையும் - எளியத மிழ்ப்பண்கள் || (தொடுப்பு போல்) சதியுடன் இனந்தே லயத்துணை போடு ; சொல்வழுவில்லாமல் ; சொல்லும் செழுந்த Il மிழ் (இசை)