பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/230

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 219 (முடிப்பு) 2 சு சாமா மாப பஸ்நிதா, ரித ததப மகரிஸ்ரி _ | தமிழ்நாட்டிற்கும்வணக்கம்செந் | தமிழ்ச்செல்வாக்கும் ரி , I DLJ s அாa A.கம்.தமிழ்க் | - து. ஸ் பிதா ஸ்ா ; ; ரிம் ரிஸ்ாஸ்ா ரிதா | ஸ்ா ; ; ; கொடி கும் வணக்கம்-இமிழ் கடற்கும் வணக் கம் . . . l ' த ப் 川)”, ஸ்மரிஸ் நிதா | ל தரிஸ் நித தம | , LJLD தும் பயிர் செழிக்கும் -உயிர்வளர்த்தே -எழில் | | ஆ | at 11 | த ஸ்iரி ம்க்ரிஸ் நிதாஸ்ா , ; | த | ரு II உன்னத மா-கிய இயற்கை. . 庫間晶關 on in on | மகஸரி மபாத | அA யின் அழகிய திருவடி தனக்கும் ! (வணக்கம்) (பாட்டு-100) (வாழ்த்து) த மக் தியமாவதி தாளம்-ஆதி (?!, அது பன கரகரப்ரியா’வில் பிறந்தது) ஆரே அவா 1 அரிய நிஸ் அல்பி அா ஸ்நிபயிஸ் ( (நிப்பு) avrw ya нн முக் 轟l毒蟲 அயைகயெல்லாம் வழி வா ழியவே ம் - (வாழ்க) ( (, ! ' |} ајнира வாழ்க | ச | த | h (l வாழ்க வாழ்க என்று திய பாடு = (வாழ்க) (பு |) அமுத வ|க ச | தமி|பெ | செ/மித்து він ці і அ |க தமி| al iiகள் .ொழித்து அ முக அ |க || வ.ப ப்பவர் மிகுத்து Ён Н th அ |] #, ') l, or of ,ை ள் தொகுத்து- = (வாழ்க)