பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

56 அமுதத் தமிழிசை ஸ்ரிஸ்ரிப்ம்க்ரி ஸ்க்ரி ஸ்நிதாc | ஸ்ா ; ; ; ; ; ; ; ஸ்ா பய னே - தும் கா-னே-னம் | மா , . . . . - யா பபா ரிம்க்ரிஸ்ா ; , ரிஸ்நிதப மபாநிஸ்ாபா பழித்தா .. லும் .. என்-னை ப் பகைத்தாலும் ; , மகரீகா | . கடைக்கண் ||

கநீதபா கபமாகர் ஸா ; ; ; ; ககரிகமப தநிஸ் பார்ப்பதுன்பா-ரமம் மா . . . . . அம்மா- ப --

(கற்பகம்ே)