பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

58 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) பதாநீ, தா பதா பா, மா பா, தா, நீ ஸ்ா, ஸ்நிதபம || கவி வாணர் உள மே-வும் ரா ஜே ஸ்வ ரி அம் - பா பதப நீ, தா பதாநிதபா, மா பத பதா, நீ ஸ்ா, ரிஸ்ாரீ ! கவி வாணர் உள மே - வும் ரா ஜே ஸ்வ ரி-ச க ல || க்ப்ம் க்ரீ, ஸ்ா நிரிஸ்ா நீ, தா | கலை திெ நி ையாவும் பதபதநீதா | LITT LD 95 LD பதநி - | - அருள் பா - லிக் கும் - கெளரி . . | (சிவ) (முடிப்பு) தநீதா, தா தநீதபபா, பம பதபபா கா,மா பா; ;, ப மாll மற வா மல் உன் தெப் புகழ் பா ட | வும் மனம் | கதபம கரீகா கமாபா,தப | மபாதா, நீ | நிததா ; ; மா - ரு - த பே - ரின்பம் | தனை நாட | வும் . . . l (தொடுப்பு போல) - - - - பிறவாத பெரும் பேறு எனக்கூட வும் தெய்வப் பெருமாட்டி நீ என்றும் உறவாட வும் வேண்டும் || (சிவ)