பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/83

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 77 கமாநிதா, ததா மநிதா நிiஸ்ாநிதமா தமகரிகா 1 ஆதி மூல . மே என்.று - ஒ - ல மே - செய்-த ||

மநீதமா ககாமகாரீ | ரிகா ரிஸா , ( ; ; ஸாஸா || . யானைக்கு இரங்கவில்லை யோ . . . . . . கண்ணு பு ; மநீதமா ; கஸாகமா ; க்மாநிநீ | நிதமாநிநீஸ்ா || . தபசிகள் . துயர.ற . அரக்கர்தம் செருக்கழித்து நிஸ்ாநிஸ்கரிஸ்ா நிபா நீ, ஸ்ா நிஸ்க்ரிஸ்ா ; ; ; ; ; ; ,

தடுத் தாட் கொண்டிடவில்லை யோ - . . . . - ; நி.லா.க.மா ; க்ம்ாக்ரீஸ்ா ; நிஸ்ாநிதமா | பமகரிகாமா II . தமியேன். என். பவ . . வினைகள் | யா-வையும் || ; மநீதமா; கமாகரீ | ரிகாரிஸா; | ;ஸ்நிதமகம | நிதி . தவிர்ப்பதுன் கடனில்லை யோ . . . . .மா . . . ம || லர்க் (கண்ணு) — O — (பாட்டு-31) ராகம்-ஜெயந்தசேன தாளம்-ஆதி (22. வது, மேளமான, கரகரப்ரியா வில் பிறந்தது) ஆரோஹணம்-ஸகமபதஸ் அவரோஹணம்-ஸ்நிதபமகஸ் (எடுப்பு) கருணை தவழும் மலர்க் கண்ணு-நீயே கதியெனத் துதி செய்தேன் கார்முகில் வண்ணு =(கருணை) (தொடுப்பு) உருகி உளம் கனிந்து உன் திருவருள் காணக் கருதித் துடிக்கும்என்னை அரவணைத் தாட்கொள்ளும்= -(கருணை