பக்கம்:அமுதும் தேனும்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


67 கவிஞர் சுரதா

"மீன்வியர்வை சிந்துவதே இல்லை, தண்ணீர்

வீட்டிலது வாழ்வதனால்" என்றான் வேந்தன். "நான்வியர்வை சிந்தியுள்ளேன் நாட்டுக் காக

நாடாளும் மன்னவனே" என்றான் கற்றோன். "தேன்வியர்வைப் பூக்களுக்குத் தூக்கம் வந்தால்

சிறுதும்பி உண்ணாநோன் பிருக்கும்" என்று வான்வியர்வைப் பேரரசன் உரைக்க லானான்.

மாகவிஞன் அதைக்கேட்டு வியக்க லானன்,

நிலவரியை நான்குறைத்தேன். இந்து மக்கள்

நெஞ்சத்தை நன்குனர்ந்து "ஜெலியா" என்னும் தலைவரியை நான்தடுத்து நிறுத்த லானேன்.

சமுத்திரத்தில் எழும்தண்ணீர்ச் கவர்கள் என்னும் அலைகளுக்கா வரிவிதிக்க முடியும்? கங்கை

ஆற்றினிடம் வரிகேட்டால் அதுவ நல்கும்? சிலவரிகள் எப்போதும் இருந்தே தரும் -

சிரிப்பதற்கு வரிவிதிக்க முடியா தன்றோ?

மாலுதலை உண்டாக்கத் துடித்தெ ழுந்த

மாவீரன் தைமூரின் வம்சம் தன்னில், ஆறுதலை முறைகட்குப் பின்னர் தோன்றி

அனைவரையும் வீரத்தால் வென்ற பாபர். சேறுபடித் திருக்கின்ற சமுதாயத்தைச்

சீர்திருத்தம் செயமுயன்றார். அதற்குப்பிள்ளி நூறுமுறை நான்முயன்றும் இன்னும் எள்ளல்,

துளிக்கொம்பைப் பிடித்திழுக்க முடியவில்லை.