பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/134

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

II
சிறப்பு பெயர் வரிசை (ஆங்கிலம்)
America II: 182.
Annie Besant II: 181, 184, 185.
Asoka II: 184.
 Bangalore il: 184.
Benares II: 181.
Buddhist Review II: 164.
Buddhist Yound Men Association II: 26.
Budhgaya II: 181.
Burma II: 181, 184.
C. Iyothee Doss II: 26, 182, 184, 185.
C. Lingiah II: 181.
C.Guruswami, Upasaka II: 184.
C.K.Nagula Pillai 11: 184.
Calcutta II: 181.
 Ceylon II: 180, 181, 184.
China II: 181.
Col. HS. Olcott II: 180, 181, 184.
Colombo II: 180.
Dhammananda il: 181.
Durban II: II: 184.
Europe II: 182.
Gunalankara II: 181.
Holland II: 181.
Hyderabad II: 184.
Japan II: 181.
Kapila II: 183.
Kolar II: 181.
M.Ragavar 11: 181.
Madras II: 26, 180, 184.
Malikaganda Vihara II: 180.
Manimegalai II: 183.
Marikuppam II: 181, 184.
Mayadevi IT: 183.
Mysore II: 181, 184.
Nandarama II: 181.
Natal Advertiser II: 181.
North Arcot II: 184.
Oiler, Mr. I: 113.
Pali II: 182, 183.