பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/141

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

124/அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு
உல்லியம் கர்ஜன் உவில்லி 1: 159, 160.
உல்லியம் ஜோன்ஸ் I: 541.
உலக சரித்திரம் III: 85.
உலகநாயகி II: 552.
உலகநாதன் II: 64, 400, 415, 552, 571.
உலகமாதா II: 552.
உலாந்தா I: 88.
உரோமை நகர் III: 38.

ஊர்வ சி II: 13, 202, 308. III: 29.

எழுமூர் II: 135.
எசுர்வேதம் II: 90.
என்னூர் I: 157.
என்றிகாட்டன், எம்.பி. 1: 83.
எகிப்து I: 566,570, 571, 573.
எட்வர்ட் சக்கிரவர்த்தி , ஏழாவது I: 64, 98, 108, 114, 216, 250, 258, 259, 260, 331, 441. II: 155.
எண்குணத்தோன் II: 354, 576.
எண்சுவடி I: 146.
எண்ணூற்காப்பு 1:562.
எலீஸ் துரை I: 132, 146, 723. II: 460, 461, 548, 676, 720.
எபிராஸ் I: 570.
எலியட் துரை 1: 477.
எலியா I: 567, 580, 581, 585. III: 88.
எல்லம்மன் II:35.
எல்லையா, வி. II: 558.
எல்லூர் 1 : 81.
எருசலேம் II: 135.

ஏழு மலையான் II: 17, 140.
ஏகாம்பரப்புலவர் II: 132, 556.
ஏகாம்பரவீஸ்வரன் கோயில் 1: 135.
ஏனோக் 1: 567, 580, 581.
ஏபிராம், வி. II: 135.
ஏசாயா 1: 575.
ஏறெழுபது I: 122, 402, 527, 681. II: 497, 529,579.


ஐந்திரர் II: 117, 223, 307, 564.
ஐயனார் II: 552.
ஐந்தாவது ஜார்ஜ் 1: 324, 387, 420, 441.
ஐதரலி I: 250.
ஐதராபாத்து I: 69, 321. III: 68.