பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/168

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு /151
ஜின்டவிஸ்டா I: 540, 670.
ஜினன் 1: 601.
II: 232, 280.
ஜிநர் II: 441.
ஜினோவா 1: 573.
ஜீத்தாவனம் II: 389.
ஜீவாஜீவ குணவிளக்கம் 1: 723.
ஜீதாவன விகாரம் II: 339.
ஜெர்மனி, ஜெர்ம னியர் 1: 25, 86, 116, 149, 436, 437.
ஜெயினர் II: 441.
ஜெயசீல நாயனார் II: 442.
ஜெரிக்கோ I: 570.
ஜெகந்நாத நாயுடு, டாக்டர் I: 573.
ஜெகந்நாதன் II: 18, 271, 354, 413.
ஜெயராம் நயினாரவர், ஏ.II: 457.
ஜெயசேகரன், கோ. வீ. II: 177.
ஜேவியர், செயின்ட். III: 88.
ஜோசேப், பி. III: 106.
ஜோனாஸ் பர்க் 1: 211, 212.
ஜோனாஸ் பர்க் தமிழ் மகா ஜன சபையார் 1: 211.
ஜோராஸ்டர் 1: 213, 324, 670.
ஜோலார்பதி I: 694.
III: 65.
ஜோதி சங்கமர் 1: 213, 324.
ஜைனம், ஜைநர் I: 179, 219,324.
II: 77, 441, 442.
III: 18.
ஸ்ரீஜெயதேவர் II: 63.
ஸ்ரீரங்க ம் II: 37, 131, 135.
III: 85.

ஷண்முகம், தா. II: 565.
III: 57.
ஷக்லஸ்பூர் III: 82.
ஷ்ராவஸ்தி II: 318, 319, 320.
க்ஷெந்திராந்தம் II: 23.
ஹெ
ஹென்றி என் சால்ட் I: 570.