பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/173

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை

156 / அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு
430, 442, 551, 555, 565, 569, 570.
III: 1, 36, 80, 86, 103, 105, 106.
கல்வி விருத்தி 1: 81, 88, 92, 119.
கராடர் II: 285, 287, 288.
கருமார் 1: 121.
கருடஸ்தம்பம் I: 270, 271.
கருப்பண்ணன் குறிமேடை III: 15.
காப்பி ஓட்டல் 1: 273, 274, 280.
காங்கிரஸ் கமிட்டி 1: 4, 19, 43, 56, 95, 138, 181, 184, 310, 316, 353, 390, 392, 422, 442, 494, 495,507, 508, 509.
கார்த்திகைத் தீபம் II: 47, 156, 157.
கார்பொரேஷன் I: 263.
காந்தர்வ விவாகம் I: 85, 86,375.
காமன் பண்டிகை II: 58, 59.
காமத்துப்பால் II: 442, 457, 545, 546.
III: 43.
காமிகார்ச்சனை III: 63.
கிறிஸ்து , கிறிஸ்த வர், கிருஸ்து மார்க்க ம் 1: 34, 41, 35, 66, 67, 90, 91, 141, 142, 152, 182, 184, 191, 213, 226, 235, 250, 261, 265, 273, 274, 280, 303, 304, 307, 312, 323, 324, 328, 351, 379, 418, 423, 437, 454, 474, 491, 513, 519, 533, 566, 569, 573, 574, 575,576, 577, 578, 579, 580, 586, 587,598,687, 689.
II: 23, 24, 45, 49, 50, 99, 100, 108, 114, 117, 131, 135, 159, 160, 186, 424, 427, 436, 442, 443,536, 546.
III: 4, 5, 7, 8, 38, 43.
கிருதயாகம் 1 : 513.
கிணறு தோண்டுதல் I: 381, 382, 383, 384, 399, 405, 484.
கீழ்ச்சாதி மேற்சாதி I: 24, 29, 183, 189, 190, 197, 211, 212, 296, 319, 325, 343, 359, 360, 365, 389, 410, 504, 530, 537, 620,642,648, 677, 694.
II: 20, 57, 87, 136, 189,746.
III: 58, 59, 61.
கும்பாபிஷேகம் 1: 105.
குண்டலி I: 552, 553.
குயவர் : 121.
குடும்பி I: 149.
II: 272, 299, 356, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 378, 404, 405.
III: 76, 96, 594, 595,596,602, 686.
குரும்பர் I: 118, 307.
குடிமதி I: 303.
குறுக்கு பூச்சு நெடுக்குபூச்சு I: 17, 25, 182, 183, 206, 293, 409, 412, 429, 434, 435, 442, 451, 489, 700, 705, 711, 713, 721.
II: 432, 440, 501.
III: 78, 97.
குறவர் I: 73, 97, 118, 469.
II: 383, 534.
குறவர், வில்லியர், சக்கிலியர், தோட்டி I: 273.
குறி சொல்வோர் III: 14, 15.
கூலி I: 19, 22, 390, 396, 397, 398, 403, 415, 437, 451, 475, 484, 496, 499, 500, 501, 502, 503, 506,507.
கொடுங்கோல் 1:4, 10, 11, 12, 32, 403.
கௌண்டன் I: 103.
கோகுல , அஷ்டமி II: 63.