பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

viii

118 ஓம் என்னும் மொழி 91
119 கிரகணங்கள் 92
120 மனிதனைக் கும்பிடுவோரும் சுவாமியைக் கும்பிடுவோரும் 93
121 கும்பகோணம் யதார்த்த வசனி பத்திராதிபரைக் கடாவல் 94
122 மோட்சமும் நரகமும் 94
123 மோட்சமென்னும் மொழிமுதற் பொருளும் மோட்சத்திற்குப் போகும் வழியும். 95
124 சர்வவியாபியில் தோன்றிய எம்.பி. மாஸ்கிரேனியஸ் 96
125 கடிதநேயர்களுக்கறிக்கை 97
126 சுகுணமும் அசுகுணமும் 97
127 இந்துக்களென்போர் சாதி மத சங்கை 98
128 விலாவெடித்துப் பிறத்தல் 98
129 அவதாரம் 100
130 பாஷாணங்களின் முறிவு 101
131 மனுதன்ம சாஸ்திரம் 103
132 இந்து என்னும் மொழி 103
133 காட்டுமிராண்டிகளுக்குக் கூட்டு மிராண்டியாகத் தோன்றிய வேதத்தையே வாசிக்க வுத்திரவில்லா சூத்திரமிராண்டியின் அறிவிப்புப் பத்திரங்கண்டோம். 106
134 கிறீஸ்துவின் சத்திய மொழி 106
135 பௌத்த சோதிரர்களுக்கு அறிவிப்பு 107

அகர வரிசை

I. பழமொழிகளும் சொற்றொடர்களும் 109
II. சிறப்பு பெயர் வரிசை (ஆங்கிலம்) 117
III. சிறப்பு பெயர் வரிசை (தமிழ்) 119
IV. சிறப்பு பொருள் வரிசை 152

புகைப்படங்கள் 170
பின்னிணைப்புகள் 172