பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அ ரு ண கி ரி யார் த ரி சி த் த த ல ங் க ள் அகராதி முறையில் தலத்துக்கு எதிரேவுள்ள எண்களில் முதல் எண்-தரிசித்த வரிசை எண் ; பிற எண்கள் பக்க எண்கள் அண்ணுமலை(அருணை பார்க்க) அத்திக்கரை-98-69 அத்திப்பட்டு-97-69 திரு-அதிகை-8-26 அம்பர்-33-39 அம்பர் மாகாளம், 34, 39 அமராவதி-கற்ப்கவூர்,200,145 திரு. அரத்துறை, (நெல்வா யில்), 79, 51 அருக்கொணுமலை, 133, 101 அருணை, (அண்ணுமலை), 1, அவிநாசி, 111,75|20,109,133 அன்னியூர், 24B, 36 (பொன் னுTர். மாடம்பாக்கம் பார்க்க) க்கூர் (தான்தோன்றிமாடம்) திரு. ஆடானை, 142,105|26,37 ஆண்டார்குப்பம், 173, 116 (தச்சூர்) ஆமாத்துார், 154, 109 திரு. ஆமூர், 5, 26 ஆய்க்குடி, 122, 79 திரு. ஆரூர், 40; 40 திரு. ஆலங்காடு பழையனுார் 180, 118 திரு. ஆவடுதுறை, 53, 44 திரு. ஆவினன்குடி, !

| 123,79 திரு.ஆனைக்கா, 94, 66 蠶 150, 107

ரு. இடைக்கழி 29, 37 திரு. இடைமருதுார் 56, 44, 70 இந்தம்பலம்,158, 110 (பார்க்க இராமேசுரம், மேசுரராம் 141 இலஞ்சி, 138, 104 இளையனர் வேலூர்,163B, 112 உத்தரகோசமங்கை, 14 உத்தரமேரூர், 161, 111 உறையூர், 92A, 60, 61 ஊதிமலை, 120, 79 எட்டிகுடி, 43, 41, 103 எண்கண், 47, 42 எருக்கத்தம்புலியூர், 16, 33 எழுகரைநாடு, 116, 77 திரு. ஏடகம், 126A, 89 திரு-ஏரகம் - 68,46,107,108 ஏழு திருப்பதி. 70A, 50, 70 (சப்தஸ்தானம் பார்க்க) திரு.ஐயாறு, 71, 50 ஒடுக்கத்துச்செறிவாய்,184,119 திரு.ஒற்றியூர், 172, 116 திரு.ஒத்துார், 165, 115 கச்சிக்கச்சாலை, 164C (காஞ்சீபுரம் பார்க்க) கச்சூர், 163A, 112 கடம்பந்துறை, 103, 73 கடம்பூர், 18, 34 திருக்கடவூர், 27, 37 கண்டி, 133A, 101 கண்டியூர், 71A, 50 கதிர்காமம், 135, 101 கந்தன்குடி, 31, 39 கந்தனுTர், 100, 69 கயிலைமலை, 197, 131 கரியவனகர், 22, 35 கருவூர், 105, 73 திருக்கழுக்குன்றம், 162, 111 கழுகுமலை 139, 104 திருக்களர், 148A, 106 கற்குடி, 93, 62