பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/218

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


198 அருணகிரிநாதர் (1) (பார்ப்பதி மைந்தன், கமலாலயன் (தாமரையில் இடங்கொண்டு தோன்றியவன்), படையினன், சேவகன், வரபதி, சுரபதி, கந்தன், கார்த்திகேயன், குருபரன், கதம் பன், கருணுகரன், மால் திருமருகன்-ஆகிய முருகவேளின் திருவடிச் சூட்டு: (2) திகூைடி என்னும் குண்டலம்; (3) அணிமயச் சிவிகை, (4) அரியாசனம்: (5) பொன்னடை, (6) சயசாரம், (7) அத்துவித நிலை; (8) பிணியின்மை; (9) ஆக்கம்: (10) இன்பம்; பின்னும் (11) இரப்போர்க்கு ஈகை என்னும் எக்காளம்; (12) துறவு நிலையினுங் கொடை என் அனும் சங்கு: (13) பொறை என்னும் முரசு: (14) தேவரும் முநிவரும் உலகோரும் இறைஞ்சும் படியான கீர்த்திக் குதிரை: (15) வெற்றி வாரணம் (யானை); (16) வினை யொழிய வல்ல சுத்த பரம மவுனம். வகுப்புக்களின் ஆற்றல் மேற் சொல்லப்பட்ட திருவகுப்புக்களின் ஆற்றலைப் பற்றிக் கூறுவாம். (1) சீர்பாத வகுப்பு: ஞா ன த் தை அளித்து யம. பயத்தை நீக்கி, அருள் நெறியிற் சேர்த்து வினைப்பகை ஆதிய எவ்வகைப் பகையையும் அழித் தொழிக்க வல்ல மணி வகுப்பு இது. (21 தேவேந்த்ர சங்க வகுப்பு : பூதம், பிசாசு, கடிய வினை ஆதிய துஷ்டப் பகைகளையும் யமனையும் வெருட்டு தற்கு வல்ல மந்திர வகுப்பு இது. (3) வேல் வகுப்பு : எவ்வித ஆபத்தையும் விலக்கி உயிர்த் துணையாய் நிற்கும் ஒளவுத வகுப்பு (மருந்து வகுப்பு) இது; ஆகவே, முதல் மூன்று வகுப்புக்களும் மணி மந்திர ஒளவுத வகுப்புக்களாம் என்க. 14:1-16) 4-ஆம் வகுப்பு-திருவேளைக்காரன் வகுப்பு 12-ஆம் வகுப்பு-வேடிச்சி காவலன் வகுப்பு. 15-ஆம் வகுப்பு-புய வகுப்பு-இம்மூன்றும் தோத்திரத்துக்கு உரி யனவாய்ப் பத்தித்துறை யிழிந்து ஆனந்த வாரியில் திளைத்து நிற்பதற்கு உதவும் துதி வகுப்புக்களாம் என்க.