பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/262

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


242 அருணகிரிநாதர் தாளுஞ் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளுங் கடம்பும் எனக்கு முன்னேவந்து தோன்றி.டினே.” (கந். அலங். 38) (10) கலியாணம் நிறைவேற ; நீலங்கொள் மேகத்தின் மயில்மீதேநீவந்த வாழ்வைக்கண் டதேைலமால்கொண்ட பேதைக்குன் மணநாறும்மார்தங்கு தாரைத்தந் தருள்வாயே! வேல்கொண்டு வேலைப்பண் டெறிவோனே! வீரங்கொள் சூரர்க்குங் குலகாலா! நாலந்த வேதத்தின் பொருளோனே நானென்று மார்தட்டும் பெருமாளே (திருப்.1295) (11) கருப்பம் நலனுற* மதியால்வித் தகனுகி-மனதாலுத் தமனுகிப் பதிவாகிச் சிவஞான-பரயோகத் தருள்வாயே. நிதியே! நித் தியமே! என்-நினைவே! நற்பொரு ளாயோய்! கதியே சொற் பரவேளே!-கருவூரிற் பெருமாளே -(திருப். 927) (12) புகழ் பெற, பகையற: 'திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே ! நிறைப்புகழ் உரைக்கும் செயல் தாராய்.” (திருப்.263) (குறிப்பு:-இப்பாடல் முழுமையுங் கூறுதல் நலம்). (13) இம்மை, மறுமை இரண்டினும் சுகம் பெற* அமரர் சிறைமீட்ட பெருமாளே இகபர செளபாக்யம் அருள்வாயே (திருப்.191) (குறிப்பு:-பாடல் முழுமையுங் கூறுதல் நன்று). *10, 11, 13 இம்மூன்றும் வள்ளிமலைத் திருப்புகழ் சுவாமி சச்சிதானந்தர் அவர்கள் அருளிய உபதேசங்கள். (14) காலையும் மாலையும் ஒலயுந் தூதருங் கண்டு.திண் டாடல் ஒழித்தெனக்குக் காலையு மாலையும் முன்நிற் குமே கந்தவேள் மருங்கிற்