பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| | II லாற்றுப் பகுதி 17 "ெ பற்றும் மாறினவராய்க் கழுவியெடுத்த மணி H * = ■ 圍 H * ■ 7 பாபு, காமபு அl ) படட கலம்போலவும், நோய் நீங்கி பாய், அகமும் புறமும் பளிங்கன்ன சுத்த சொரூபராய்த் , , , , புனித தேகத்துடனும் முற்றிய ஞானத்துடனும் பொலிவதைக்கண்டும், கீதமும் தாளமும் ததும்பிப் 'ய இவர் முருகபிரான ஆசுகவியாகச் சந்தப்பாவாற் வகைக் கேட்டும், திருவண்ணுமலை வாசிகளும் சுற்றி ப| i "ார்களில் உள்ளவர்களும் இவர்மாட்டு அளவிடற் .lய மதிப்பும், வியப்பும், பத்தியும், அன்பும் கொண்டனர். " iள அறிஞர்கள் யாவரும் இவர் பாடுஞ் சந்தப்பாக் 1. இவருடன் கூடித் தாமும் ஓதி மகிழ்ந்தார்கள்1. -- )גיי o 量 (1Ք 5/F « தி. முருகபிரான் தம்மை யாட்கொண்டதை ஜகம் அறியும்படிக் காட்டியது (சம்பந்தாண்டாைெடு வாது) படிகவேளின் தனி அடியார் இவரென்பதும், பெருந் புனிவர் இவரென்பதும், நாடெங்கும் பரவலாயிற்று2. லத்துத் திருவண்ணுமலைப் ப்ரதேசத்தை ஆண்டி 1,1.1, பிரபுடதேவமாராஜன் இவர் மாட்டு மிக்க அன்பும் , யுெம் பூண்டவனுயிருந்தான். இறைவனது திருக் _ _ 1) பலபல பைம்பொற் பதக்கம் ஆரமும், அடிமை சொலுஞ்சொற் றமிழ்ப் பனிரொடு பரிமள மிஞ்சக் கடப்ப மாலையும் அணிவோனே -திருப்.186 (1) . அடிமை உலகறிய...பாடும் ஆசுகவி நிகில கவிமா2ல படுவதும்...மனநாறு சீறடியே -சீர்பாத வகுப்பு 1. ' அறிவுடைத் தாருமற் றுடனுனைப் பாடலுற் றருணையிற் கோபுரத் துறைவோனே -திருப்.319 '. அருணகிரியாரின் புகழ் நாடெங்கும் பரவிற்று, அவர் பிய திருப்புகழ் பிரபலம் அடைந்தது, நாற்றிசையில் ஆாரும் இவர் மாட்டும் இவரருளிய் திருப்புகழின் மாட் ம்ெ பெருமதிப்பு வைத்தனரென்பது ,以一°