பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


a | ல || gl | குதி 1 Cη ! இi,ர் சபை தனில் எனது உளம் உருக . . பொழில் திகழ் குருமலை மருவிய பெருமாளே ! , , 1ை தனில் எனதுளம் உருகவும் வருவாயே!” -திருப். 210 I - I ல் "| > 'இறைவனே இங்குள்ள பிரபுடதேவ Jгт223 . . . .ாம் நெகிழ நீ எதிர்தோன்றி உனது நடன தரி I - i. I க் o, W வேண்டும்- -- , லத்தில் உள்ள சேடனு ராட, மேரு ஆட, காளியாட, லேறவா ராட, பூதவேதாளம் ஆட, வாணி ஆட, , , வானுளோர் ஆட, மதியாட, மாமியா ராட, , மயிலு மாடி நீயாடி வரவேணும் அதல சேடனுராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானுட -அவளோடன்திர வீசி வாதாடும் விடையி லேறு வாராட அருகு பூத வேதாளம் -அவை யாட; துர வாணி தாடை மலரில் வேத ஞராட மருவு வானுளோராட மதியாடவனர் மாமியாராட நெடிய மாம ஞராட 1 மயிலு மாடி நீயாடி வரவேணும் ; ■ 공훈 물 육 தய தாம மார்பான ப்ரபுட தேவ மாராஜன் உளமு மாட வாழ் தேவர் பெருமாளே . நெஞ்சம் நெக்குருகத் துதித்து வணங்கினர். அடி i , எளியராம் அண்ணலும் ஒரு நொடிப் பொழுதில் க்கை வேல் விளங்க மயில் மீது ஆரோகணித்து வந்து -o யிலுமாடி வரவேணும்'- என்று மாத்திரம் கூருது மயிலு மாடி நீயாடி வரவேணும் என்றதன் கருத்து தி யாடினுல் தான் யாவையும் ஆடிடும் என்னும் திட்ன். மையைப் புலப்படுத்துதற்கே. 'யாவையும் ஆடிடும் ம் இறை ஆடவே '’ என்னும் திருமந்திர வாக்கு (2731) ஈண்டு அறிதற்பாலது.