பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பிட பொருளடக்கம் பக்கம் 1. முகவுரை H H = vii 2. சிறப்புப் பாயிரவுரை - it is is ... xiii 3. அருணகிரியார் தரிசித்த தலங்கள் தரிசித்த வரிசையில் | H = ... xiv. 4. அருணகிரியார் தரிசித்த தலங்கள் o அகராதி வரிசையில் ... - xviii 3. திருத்தவேண்டுவன ... xxii 1. வரலாற்றுப் பகுதி முன்னுரை ■ 華 ■ # H = 軒軒壘 1 1. இளமையும் வறுமையும், பொழுதைப் பாழுக் கிறைத்தது H. H. H. Li Hi i i 2 II. உயிரை மாய்க்கக் கருதியது ... H - Io 5 11. அருள் பெற்றதும் சித்தந் தெளிந்ததும் ... 7 IV. திருப்புகழின் முதற் சந்தம் முருகபிரான் எடுத்துக் கொடுத்தது ... ... 10 V. பெற்ற பேற்றினை நினைத்து மகிழ்தலும் பிற பேறுகளும் • * 11 VI. பேறடைந்த பின்பு அருணையில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் து து ... 12 VII. முருகபிரான் தம்மை யாட்கொண்டதை ஜகம் அறியும்படிக் காட்டியது. (சம் பந்தாண்டாைெடு வாது) 17 VIII. தலயாத்திரையும், யாத்திரை நிகழ்ச்சிகளும் தலத் திருப்புகழ்ப் பாக்களிற் சிற்சில குறிப்பும் 20–133 IX. திருவண்ணுமலையில் வாசம்-பொதுத் திருப்புகழ் பாடல்கள் முதலியன அரு ளியது ■ 華 ■ # * * ... 133 X. முடிவு-கிளி ரூபமாக அமர்ந்தது ... 144