பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/83

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வரலாற்றுப் பகுதி 65 துதிப்பதற்கு வேண்டிய அபரிமித சிவ அறிவு என் உணர்ச் சியிற் கூடும் வண்ணம் என்னை என்று ஏன்று கொண்டு ரகூரித்தருள்வாயோ ? பொறிச்சியர்கள் மதனகலை விதனம்-அறுவித்துத்-திருப் புகழை உற்றுத் துதிக்கும் வகை அபரிமித சிவ அறிவு சிக்குற்று உணர்ச்சியினில் ரகூகித்து அளித்து அருள்வது எந்த நாளோ?-- என வேண்டித் துதித்தார். (iii) 905-ஆம் பாட்டில் வேலையுறை நீட்டி' என்றதனுல். வேலாயுதம் உறையில் இருந்தது என்பதும் பெறப்படும். (iv) 910-ஆம் பாட்டில் தமக்கு அருள் புரிந்த பொய்யாக் கணபதியாரையும் அக்னிசுரரையும் போற்றி ' அருளிற் சீர் பொ(ய்)யாத கணபதி திருவக் கீசன் வாழும் வயலி ’ எனச் சிறப்பித்தனர். வயலூரிற் சிவபிரான் திருநாமம்-அக்னிசுரர். (v) 913- அயலூருறை மயிலா என்பது 'அயிலுTருறை (வேலூர்) மயிலா என இருக்கவேண்டும் போலும். எது கையையும் நோக்குக. --- (wi) 914-ஆம் பாட்டில் திருச்செங்கோடும் வயலூரும், முருகா! உனக்குப் பிரியமான தலங்கள்-எனப் புகழ்ந்து விளக்கினர். (vii) 916- ol,th பாட்டில் வயலூர்ப் பெருமான் (23) மண் ணிைப் படிக் கரையில் ஏக முகத்துடன், வீரக் கழலுடன், கடப்ப மாலையுடன், வெற்றி வேலுடன் தமது கனவிலே தோன்றித் தம்மை யாட் கொண்ட கருணையைப் பாராட்டு கின் I' ருர். (vii) 917-5-அடி 'புக்க அனல் புனல் திரு ஏடுயவே: -என்றும் பாடம். (ix) 918-ஆம் பாட்டில் (956-ஆம் பாடலிலுங் கூட) கடல் கடைந்த காலத்தில் ஒரு பாதி திருமாலும் ஒரு பாதி வாலி அ-5