பக்கம்:அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

26


பலர்கூடி போராடி இயங்குகிற விளையாட்டுக்களைப் பனிரெண்டு வகையாகப் பிரித்துக் காட்டினோம். அது போலவே, தனிமனிதருக்கான திறமை வளர்க்கும் போட்டிகளாகப் பனிரெண்டு வகைகளாக உள்ளன. அத்தனையும் தனி ஒருவருக்குத் தருகின்ற சிறப்பு வாய்ப்புக்களாகும்.

தனிநபர் போட்டி ஆட்டங்கள்

1. ஓடுகளப் போட்டிகள் (Athletic Sports)

(உ.ம்) ஒடும் போட்டிகள், தாண்டும் போட்டிகள் மற்றும் எறியும் போட்டி நிகழ்ச்சிகள் முதலியன.

2. பனிச்சறுக்குப் போட்டிகள் (Snow & Ice Sports)

(உ.ம்) பனிச்சறுக்குப் போட்டி, பனி மீது படகோட்டல் போன்ற ஆட்டங்கள்.

3. நீர்ப்போட்டிகள் (Water Sports)

(உ.ம்) நீச்சல், அழகாகத்தாவி முக்குளித்தல் (Diving) சிறுபடகு விடுதல் தோணிவிடுதல் முதலியன.

4. குதிரை மீதமர்ந்து போட்டிகள் (Equestrian Sports)

(உ.ம்) குதிரைப்பந்தயம், போலோ, குதிரைத்தாண்டல்கள் முதலியன.

5. வேட்டைப்போட்டிகள் (Blood Sports)

(உ.ம்) நரிவேட்டை, புலிவேட்டை, மான்வேட்டை போன்றவை.