பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/176

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-(2) பிரத்தியும்னன் 18, 20 பிரபந்தர் 14 பிராண்ாயாமம் 90 பிராதி கூல்யவர்ஜனம் 100 பிராப்பிய விரோதி 124 始 . Ч Լ-!աէւ- ծ 5նո՝ 23 புருஷார்த்தி நிர்ணயம் 72 புருஷார்த்த விரோதி Ա, பூதத்தாழ்வார் 45, 51, 71, 93,95, 98 பூமிப்பிராட்டியார் 17 Głu பெரிய ເorri-uur) 17 GLI பேயாழ்வார் 20, 46, 71, 98 போ போகமூர்த்தி 18 143 iss மகாவிசுவாசம் 夏伊鲁 மணிவாசகப் பெருமான் 99 x. (ք முக்கிய அவதாரம் 23 முத்தர் I4, 49, 56 முத்தி நெறி 59. முமுட்சுகள் 23, 50, 5 I முமுட்கபடி I0፰ மே - மேல் கோட்டை 13 @ ருசி 5 34 வி லீலாவிபூதி 17 剑郡 வாசுதேவன் 18 விகார தோஷங்கள் § 醬° - IO விபவம் 23 வியூகம் 17 வியூக ரூபம் 42 வியூகவிாசு தேவர் Žl விஷ்ணு 23 விஷ்னு சித்தர் 93 - så வீரியம் 12