பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


36 அர்த்த பஞ்சகம் யுடையவன்; மோட்சத்திற்குக் காரணமானவன்; பிறவி யாகின்ற கடலை நீந்த வேண்டும் என்றிருப்பவர்கட்குத் தெப்பமாக இருப்பவன். (1) பூக்களையுடைய குளிந்த த ண் ணி ர் நிறைந்த பெங்கையில்ே கஜேந்திரன் அடைந்த துன்பத்தைப் போக்கிய, அழகிய குளிர்ந்த திருத்துழாய் மாலையைத் தரித்த, எனது ஒப்பற்ற தலைவனுடைய சம்பந்தமானது நீந்தப்படுகின்ற துன்பத்தையுடைய பிறப்பு முதலாக வுள்ள மற்றெல்லாத துன்பங்களையும் போக்கும். துன்ப மில்லாத வீட்டுலகிற்கும் காரணமாகும். (2) தன்னை உண்டாக்கிய உந்தியோடு பொருந்தி உலகத் தையெல்லாம் படைக்கின்ற பிரமனுமாவான்; திருமேனி யின் வலப் பாகத்தில் பொருந்தி உலகங்களை யெல்லாம் அழிக்கின்ற சிவனுமாவான்; தனது திருமார்பில் சேர்க்கப் பெற்ற பெரிய பிராட்டியாரை உடையவனாய்த் தனக்குத் தகுதியான செயலையுடையவனாயிருக்கிற எம்பெருமா னுடைய பெரிய காரியங்கள் எங்கும் காணக் கூடியனவாக இருக்கும். - (3) சுவை ஒளி ஊறு ஒசை நாற்றம் என்னும் ஐந்து புலன் களிலும் மேய்கின்ற ஐம்பொறிகட்கும் வசப்பட்டிருத் தலைத் தவிர்த்து ஆனந்தம் முடிவில்லாததாய் ஒப்பற்ற தாயுள்ள வீட்டுலகின்கண் செல்ல இருக்கின்றவர்களே! மனம் சுழன்று அழியும்படி அசுரர்களை அழித்தவனுடைய பலம் முற்பட்டிருக்கின்றவனுடைய நற்குணங்களில் இடைவிடாமல் மூழ்குங்கள். (4) ஹயக்கிரீவனாகி ஆமையாகி மீனாகி இராமன் கிருட் டிணன் முதலிய மனித வடிவமும் ஆன தேவர்கட்கும் தேவர்களான நித்தியசூரிகட்குத் தலைவனாகிய என் நீர்த்தன், இடைவிடாத துன்பத்தையுடைய பிறப்பு முத லாக மற்றுமுள்ள எல்லாவற்றுக்கும் சோம்புதலில்லாத