பக்கம்:அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
Pus
Pyr
492

Push button: (மின்.) மின்விசைக் குமிழ்: ஒரு சிறிய பொத்தானை அல்லது குமிழை அழுத்திக் கொண் டிருக்கும் வரை ஒரு மின்சுற்று வழியை நிறைவு செய்கிற ஒரு சாதனம்.

Push-button starter: (தானி.) அழுத்து பொத்தான் இயக்கி: உந்து ஊர்தியை ஒரு பொத்தானை அழுத் துவதன் மூலம் இயக்கத் தொடங்குவதற்குப் பயன்படும் சாதனம். இது காலால் இயக்கும் விசைக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Push-button switch : (மின்.) அழுத்த பொத்தான் விசை : மின்னியல் இணைப்புகளை ஒரு பொத்தா னை அழுத்தி தொடர்பேற்படுத்தவும் இன்னொரு பொத்தானை அழுத்தி இயக்கவும் பயன்படும் விசை.

Pusher airplane : (வானூ.) உங்து விசை விமானம் : முதன்மை ஆதார மேற்பரப்புகளுக்குப் பின்னால் முற்செலுத்தியை அல்லது முற்செலுத்திகளை உடைய ஒரு வகை விமானம்.

Pusher propeller : (வானூ.) உங்துவிசை முற்செலுத்தி : விமானத்தில் எஞ்சினின் பிற்பகுதியில் அல்லது முற்செலுத்தி சுழல் தண்டின் பின் நுனியில் பொருத்தப் பட்டுள்ள முற்செலுத்தி அல்லது சுழல் விசிறி.

Putlog : (க.க.) சாரக்கட்டை : சாரப்பலகைகளைத் தாங்குவதற்கான குறுகிய வெட்டுமரத்துண்டு.

Putty : (வேதி; க. க.) மெருகு கண்ணத்தாள் : கண்ணாடியை

அல்லது உலோகத்தை மெருகிடுவதற்கான சுண்ணத்தாள் வகை.

Puzzolan or slag cement : எரிமலைச்சாம்பற்காரை : எரிமலைச் சாம்பல் அல்லது கொல்லுலைச் சாம்பற் கட்டி மூலம் தயாரிக்கப்படும் சீமைக்காரை அல்லது சிமென்ட். இது சீமைச் சுண்ணாம்பு, களிமண் ஆகியவற்றால் செய்யப்படும் சீமைக்காரை போல் அத்துணை வலுவுடையதன்று, இது பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுவதுமில்லை.

Pyramid : (கணி.) கூம்பு வடிவம்: ஒரு சமதள பல கோண முக்கோணத்தை ஆதாரமாகவும். பொதுவான முகட்டு முனையும் உடைய கூர்ங் கோபுர வடிவம்.

Pyridine (வேதி.) பைரிடின்: காசநோய் மருந்தாகப் பயன்படும் எலும்பு நெய் வடிம மூலப் பொருள் . இது மஞ்சள் நிறமுடையது. இதனை ஆல்கஹாலின் இயல்பு நீக்கியாகவும் பயன்படுத்துகின்ற னர்.

pyrite : (வேதி.) பைரைட் : அயச் சல்பைடுகளில் இயற்கையாகக் கிடைக்கும் பித்தளை போன்ற மஞ்சள் நிறப்பொருள். இதனை 'முட்டாளின் தங்கம்” என்றும் 'கந்தக வைரம்' என்றும் கூறுவர்.

Pyrographing : செதுக்கு வேலை: சூடாக்கப்பட்ட கருவியினால் தோல் அல்லது மரத்தின் மீது தீட்டப்பட்ட செதுக்கு வேலை.