பக்கம்:அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி.pdf/121

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


இது கடினமானது; நிறமற்ற படிக வடிவிலானது.

0uarzite: (மண்.) படிகக்கல் தாது: உருத்திரிபடைந்த மணற்பாறை. பெரும்பாலும் படிகக் கல்கொண்ட அடர்த்தியான குருணை வடிவக் கல்.

Quaternary steel: (உலோ) நாற் தனிம எ.கு: இரும்பு, கார்பன், மற்றும் இரு சிறப்புத் தனிமங்கள் அடங்கிய ஒருவகை எஃகு உலோகக் கலவை.

Quaternion: நான்கன் தொகுதி: ஒரு தடவை இரண்டாக மடித்த நான்கு தாள்களின தொகுதி.

Ouatrefoil: (க.க.) நாற்கதுப்பணி: நான்கு இலை மலர் வடிவத்தில் செய்யப்படும் அணிவேலைப்பாடு.

Oueen closer: (க.க.) அரைச்செங்கல்: செங்கல்லை நீள வாக்கில் இரண்டாக வெட்டிச் செய்த செம்பாதிச் செங்கல்:

Oueen truss: (க.க.) அரசித் தாங்கணைவு செங்குத்தான இரு கட்டுக் கம்பங்களுடன் கட்டமைப்பு செய்த ஒரு தாங்கணைவு. ஒரேயொரு கட்டுக் கம்பம் உடைய அரசுத் தாங்கணைவிலிருந்து இரு வேறுபட்டது.

Ouenching: (எந்.) குளிர்விப்பு: எஃகைப் போதிய அளவு கெட்டிப்படுத்துவதற்காகச் சூடான எஃகை நீர், எண்ணெய் அல்லது

Que
Qui
495

வேறு திரவங்களில் நனைத்துக் குளிர்வித்தல்.

Ouenching oils: குளிர்விப்பு எண்ணெய்: சூடாக்கிக் குளிர்வித்துக் கெட்டிப்டுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணெய்கள். மீன் எண்ணெய் இதற்குப் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கனிம மீன், தாவர விலங்கு எண்ணெய்கள் கலவை செய்யப்பட்டு வாணிகப் பெயர்களுடன் விற்பனை செய்யப் படுகின்றன.

Ouick change: (எந்.) துரித மாற்றம்: கடைசல் எந்திரங்களில் பல்லினைகளை அகற்றி மாற்றுவதற்குப் பதிலாக நெம்பு கோள்களை இடம் பெயரச் செய்வதன் மூலம் ஊட்டத்தை மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில் பல்லிணைகளை அமைத்தல்.

Quicklime: (க.க.) நீற்றாத சுண்ணாம்பு: தூய்மையான கண்ணாம்புக் கல்லிலிருந்து தயாரிக்கப் பட்ட நீற்றாத சுண்ணாம்பு.

Quicksand: உதிர் மணல்: ஒரு கணமான பொருளின் அளவுக்கு நீருடன் கலந்த உதிரிமணல்.

Quicksilver: (உலோ.) பாதரசம்: பாதரசம் என்ற திரவ உலோகம். முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிகளின் பின்புறம் பூசப்படும் வெள்ளீய ரசக் கலவை.

Quill: (எந்.) புழைத்தண்டு: உட் புழையுள்ள சுழல்தண்டு கதிர்.