பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/102

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


AMAMAMMAMAMAMAMAMeAMAMeSMSAASAAAS f f 16'x16' 16'x12' ஆயத்த அறை சேகர அறை 45x25 Tਕੁੜ੍ਹਨ । 45”×25° வேதியியல் - 9"x6 இல் f5”× 9” உயிரியல்பெளதிக இருட் லறைச் அறிவியல் g பெளதிக @usು | Tಿ | ಗ್ಫ| ಜ್: 鷺 | ஆய்வகம் அறை அறை 呜 i பள்ளிக் கட்டட அமைப்பிற்கேற்றவாறு இவை ஒரு பக்கத்தில் இருக்குமாறு அமைத்துக்கொண்டால் கலமாகவிருக்கும். '; சில குறிப்புகள் : பெரும்பாலோர் அறைகளே அறுதியிடுவதற்கு முன்னர் அவற்றின் பயன்களேத் தெளிவாகச் சிந்திப்பதில்லை. ஆய்வகங் கள் மனநிறைவு கொள்ளும் வகையில் அமைய வேண்டுமானல், (1) அறைகளைப்பற்றிய தெளிவான கருத்துகள் மனத்தில் படிந்திருத்தல் வேண்டும் : அந்த அ ைற க ளி ல் நடைபெற இருக்கும் செயல்க்ளேப்பற்றியும் தெளிவான எண்ணங்கள் வேண்டும் ; - (2 அறிவியல் துணைக்கருவிகள், அறிவியற் பொருள்கள், பிற சாதனங்கள் ஆகியவைபற்றி நல்ல அறிவு இருத்தில் வேண்டும் , அவற்றைக் கையாளும் முறை, பாதுகாக்க வேண்டிய முறை ஆகியவற்றை ஆசிரியர் நன்கு அறிக் திருத்தல் வேண்டும் ; (3) ஆசிரியருக்கும் பல ஆய்வகங்களைப் பார்த்த அதுபவம் இருத்தல் வேண்டும் அந்த அநுபவத்தையும் பள்ளித் தேவைகளையும் நன்கு சீர்துரக்கி ஒருவித முடிவுக்கு வந்த பின்ஆய்வக அமைப்பில் ஆசிரியர் கருத்தினச் செலுத்த வேண்டும் : -- ஆய்வகங்களே அமைப்பதில் அடியிற்கண்ட கூறுகளில் கன்கு கவனம் செலுத்தவேண்டும் : (1) ஒவ்வொரு மாளுக்கனும் ஆசிரியருடன் எளிதாகத் தொடர்பு கொள்ள வசதி இருக்க வேண்டும். (2) இயன்றவரை ஆசிரியரும் மாளுக்கர்களும் இருக்கும் இடங்களிலிருந்துகொண்டே அதிகம் நடமாடாது போத் தல்கள், கழிநீர்த் தொட்டி, தராசு, நச்சாவி போக்கி முதலியவற்றை எளிதில் அடையுமாறு இருத்தல் வேண்டும்.