பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/126

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


440 அறிவியல் பயிற்றும் முறை AASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAASAAAS مہیہ سہ.می. ممبر படியாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சூடான சோப்புக் கரைசலையும் தேய்க்கும் துரிகையையும்கொண்டு கறையை அகற்ற முடியாவிடில் கந்தக டை - ஆக்ஸைடு கரைசல் அல்லது ஹைடிரஜன் பர்-ஆக்ஸைடு கரைசல் போன்ற குறைப்பான்களைக்கொண்டு அகற்றலாம். {7} புடக் குகைகளேக் கழுவுதல் சிரமமான செயல். சூடான சேரப்புக் கரைசலேக்கொண்டு அவற்றில் ஒட்டியுள்ள பொருள்களே அகற்ற இயலாவிடில், அப்பொருள்களே அதிகச் சூடான சுவாலையில் எரிக்கவேண்டும். அதன் பிறகு டெக்னிகல் ஹைடிரோ குளோரிக அமிலம், எரி சோடா கரைசல் போன்ற அரிக்கும் திரவங்களைக்கொண்டு துரப்மை செய்யலாம். முதலில் குளிர்ந்த திரவத்தையும் பிறகு சூடான திரவத்தையும் பயன்படுத்தவேண்டும். இதே திரவங்களைக் கொண்டு குடுவைகளிலும் மூக்குக் குவளேகளிலும் ஒட்டிக்கொண்டுள்ள வண்டல்களே அகற்றலாம். - (8) ப்யூசெட் போன்ற அளவை காணும் கருவிகளிலுள்ள அடைப்பான்களேயும் குழல் அடைப்பான்களையும் அக் கருவிகளே விட்டஅாைது இருக்குமாறு மெல்லிய தர்மிரக் கம்பியினல் கட்டி விடுதல் கன்று : அவை காணுமற் போய்விட்டால் வேறு அடைப் பு:ன்க&ாக்கொண்டு அவற்றைச் சரிக்கட்ட முடியாது ; அவை அக் கருவிகளில் பொருந்தன. 19, சோதனைகள் முடித்த பிறகு சோதனைக் குழாய்கள், மூக்குக் குலசேகன், குடுவைகள் போன்றவற்றை உடனே தூய்மை செய்தல் வேண்டும். உடனே தாய்மை செய்ய இயலாவிட்டால் அவற்றைத் துரப்கை செய்யவேண்டிய இடத்தில் வைத்தில்வேண்டும். பதிவு எடுகள் : ஆப்வகத்தில் உள்ள துனேக்கருவிகள், வேதியியற் :ெசஆன்கள், பிற சாதனங்கள் முதலியவற்றைப் பொறுப்புடன் பதுகாத்தல் அறிவியல் ஆசிரியரின் முக்கிய கடமைகளுள் ஒன்று. அவற்தை வாங்கியவுடன் பதிவு ஏடுகளில் தெளிவாகப் பதிந்துவிட வேண்டும். வாங்கிய தேதிப்படி எழுதியும் ஆண்டிற்கொரு முறை அனத்தைப் பதிவு ஏடுகளுடன் ஒத்துப்பார்த்தும் தலைமையாசிரியரிடம் அங்வேடுகளில் கையெழுத்து வாங்கிவிடல் வேண்டும். ஒவ்வோர். ஆண்டிலும் செலவான அல்லது உடைந்தபொருள்கள் முதலியவற்றைக் குதிக்கும் பட்டில் ஒன்றை ஆபத்தம் செய்து அவற்றின் பெயர்களைப் உதில் ஏடுகளிலிருந்து நீக்கும் இசைவைத் தக்காரிடமிருந்து பெற வேண்டியது ஆசிரியாது கடமை. மீதியிருக்கும் பொருள்களே ஆனவிட்டு அதுதியிட்டுக்கொள்ள வேண்டும். - காள்தோலும் செலவாகும் பொருள்களேயும் உடைந்து போகும் ஒரு சின்ற்றையும் ஒரு தனிப் பதிவு ஏட்டில் எழுதி வரவேண்டும். அதில் பதிந்துள்ள பொருள்களும் மொத்த இருப்பில் குறையும் பொருள்களும் சங்கை இருத்தல்வேண்டும். - -