பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


j6 (பழைய, கட்டுரை) முறிைச் சோதனைகள்-எழுத்து (புது)முறைச் சோதனைகள்-புது முறைச் சோதனைகள் (சிலவகைகள்)-எளிய கினேவுகூர் சோதனைகள்-நிரப் புச்சோதனைகள்-பொறுக்குச் சோதனைகள்-இணக்கும் சோதனைகள்-மாறி மாறி வரும் சோதனைகள்-சிறந்த விடைச்சோதனைகள்--சோதனைகளே ஆயத்தம்செய்தல்தேர்வுகளே நடத்துதலும் திருத்துதலும்-சோதனைகளே ஒருநிலையாக்குதல் - ஒருநிலையாக்கப்பெற்ற சோதனை களின் சிறப்பியல்புகள்-செயல்முறைச் சோதனைகள்; அறிவியல் ஆசான் 204–248 (ஆசானின் இலக்கணம்-ஆசானின் கல்வியறிவுபயிற்சி-மொழியறிவு-உற்சாகம்-ஆசானின் வேலைத் திட்டங்கள்-கற்பிக்கும் பாடவேளைகள்-பாடக்குறிப்புக் கள்-பாடக்குறிப்பின் சட்டகம்-சட்டகத்தின் விளக் கம்-பட்டறிவு மிக்கவர்களுக்கு-ஆசானின் ட் குறிப்பு-சில திறன்கள்-தள்ளுகச் செய்துகொள்ளும் சாதனங்கள்-மாணுக்கர்களின் சங்கடங்கள்-மாணுக் கரின் குறிப்பேடுகள்.) - - பின்னிணைப்புகள் இந்நூல் எழுதுவதற்குப் பயன்பட்ட நூல்கள் 219–220 மாதிரிப் பாடக் குறிப்புகள் 224.23% கலைச்சொல் அகாரதி 232-246 பொருட்குறிப்பு அகாரதி 247–252 -