பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/182

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


# 65 அறிவியல் பயிற்றும் முறை - ഹ~സഹTamilBOT (பேச்சு) 05:21, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)സTamilBOT (பேச்சு)്TamilBOT (பேச்சு) 05:21, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)സ്.സ~~സTamilBOT (பேச்சு)ഹ இக்கருவியைக்கொண்டு நூற் படங்கள், கோட்டுப் படங்கள், மைக்ரோ-கழுவங்கள், நழுவங்கள், சிறிய கழுவங்கள், படச் சுருள்கள் முதலிய எல்லாப் படங்களையும் சிறந்த முறையில் காட்டலாம். இதல்ை வீழ்த்தப்படும் படங்கள் அளவில் பெரியனவாக இருக்கும். எனவே, இதைக்கொண்டு பெரிய கூட்டங்களுக்கும் படங்கள் காட்ட லாம். எபிஸ்கோப்பிலுள்ள குறைகள் யாவும் இதிலும் உண்டு. எனவே, பழைய படம் பெருக்கியே வசதியாக இருக்கும் எனத் தோன்றும் ஆல்ை அதை எபிஸ்கோப்பைப் போல் பயன்படுத்த முடியாது. . . . . ... " மைக்ரோ புரொஜெக்டர் : இக்கருவியைக்கொண்டு நுண்பெருக்கிகழுவங்களிலுள்ள பல்வேறு படங்களையும் திரையில் விழச்செய்து வகுப்பு மாளுக்கர்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம். தேவைப்படுங்கால் தசை மட்டத்தில் ஒரு பெஞ்சியின்மீது விழச் செய்து படத்தின் நகஃப் எடுக்கலாம். துண் பெருக்கியில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாப் பொருள் களேயும் இதில் கன்கு பயன்படுத்தக் கூடுமாதலால், இக்கருவியைக் கொண்டு பெரும் பயன் எய்தலாம். இக்கருவியைப் பயன்படுத்துங் கால் அறையை இருட்டாக்குதல் நன்று. இன்று பல்வேறு வகைக் கருவிகள் விலக் குக் கிடைக்கின்றன. - ஃபிலிம் புரொஜெக்டர் : இதில் நிழற்படக் கருவி, ஒலிப் படக் கருவி என இரு வகை உண்டு. ஒலிப்படங்களே, கிழற்படக் கருவியில் வைத்துக் காட்டலாகாது. ஆனால், கிழற் பட்ங்களே ஒலிப்படக் கருவி யில் வைத்துக் காட்டலாம். 35 மில்லிமீட்டர் அளவு அகலமுள்ள ஃபிலிம்களைக் காட்டவும் 16 மில்லி மீட்டர் அளவுள்ள ஃபிலிம்களேக் காட்டவும் புரொஜெக்டர்கள் உள. கிழற்படக் கருவியைவிட ஒலிப்படக் கருவியின் விலே அதிகம். சாதாரணமாகப் பள்ளிகளில் 16 மில்லிமீட்டர் அளவு கருவிகள்தாம் பயன்படுத்தப்பெறுகின்றன. இக்கருவிகளைக் கையாள்வது எளிது. எனினும், பள்ளியிலுள்ள ஒன்றிரண்டு ஆசிரியர்கள் அவற்றைக் கையாளும் முறைகளைப் பயிற்சி பெற்ற வரிடம் கற்றுக் கருவியை இயக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது கன்று. இக்கருவியைக் கையாளும் முறைகளே உரிய நூல்களில் கண்டு கொள்க. இக்கருவியைக் கொண்டு படம் காட்டப்பெறுங்கால் அறை இருட்டாக்கப்பெறுதல் வேண்டும். - படங்களைக் காட்டும் முறை : அறிவியல் துறையில் பேசும் படங் களயோ நிழற் படங்களையோ கையாள்வதில் ஆசிரியர் மிக விழிப்புடன் இருத்தல் வேண்டும். ஃபிலிம்களே வகுப்பில் கையாள்வது இயல்பான முறையில் இருத்தல் வேண்டும் எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் கூடாது. அடியிற் காணும் குறிப்புகள் ஆசிரியருக்குத் துணையாக இருக்கும். - -