பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/249

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-3 ഹTamilBOT (பேச்சு) 06:04, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 06:04, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 06:04, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC) Analysis Gravimetric Qualitative Quantitative Volumetric Anther Antidote Antiseptic Apparatus Appendix Appliance Arch Artery Asbestos Assumption Astronomy Atmosphere Attitude Auditory Auto-biography Axioms Bacteria Balance Baking soda Bare Barometer Basic Beaker Bean Biography Biology Bleaching powder Bleeding Serious Slight Blood Blow pipe Foot , Mouth , , 233. பகுப்பு, பாகுபாடு எடையறிவு பகுப்பு பண்பறிபகுப்பு அளவறிபகுப்பு பருமனறி பகுப்பு மகரந்தப்பை மாற்று மருந்து அண்டிசெப்டிக், நச்சரி ஆய்கருவி, துணைக்கருவி, பின்னிணைப்பு சாதனம் வ8ளவுக் கட்டிடம் பாய் குழல், தமனி அஸ்பெஸ்டாஸ், கல்கார் ஊகம், சங்கற்பம் வான நூல் வாயுமண்டலம், வளிமண்டலம் மனப்போக்கு, மனப்பான்மை செவிப்புல தன் - வரலாறு வெளிப்படை உண்மைகள் நுண்ணுயிரி தராசு, துலே சமையல் சோடா, ரொட்டி சோடா நிருவாணமான பாரமானி உப்பு மூல மூக்குக் குவளை அவரை இனம் வாழ்க்கை வரலாறு உயிரியல் சலவைத் துரள் இரத்தம் வடிதல் மிகுதியாக இரத்தம் வடிதல் சிறிதளவு இரத்தம் வடிதல் இரத்தம், குருதி ஊது துருத்தி மிதி துருத்தி ஊது துருத்தி