பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/250

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Bottlie Bronze age Brush Bulletin board Burette Burn Burner Calculation Calender Calorimeter Calory Calyx Capacity Capillary tube Capillarity - Carbon disulphide Carbon monoxide Carnivorous Cartoon Catalogue Catalyst Cathetometer Cell Chalk Charts Chemistry In-organic Organic Chemical reaction China dish Clarification Clarity Clinical thermometer Clot Coal tar Colloidal ferric hydroxide Column of water Combination Community அறிவியல் பயிற்றும் முறை AMAMMMMAMMMeMMMAMAMMMMeMeMeMAMMMMMeMMMeMeMMMMMMeMAMMMM MMMMAMMMMMMAMAMAMMMeMMMMAMS போத்தல் வெண்கலக் காலம் துரரிகை விளம்பரப் பலகை பியூரெட் தணற்புண், சுடுபுண் அடுப்பு கணக்கீடு காலக்குறிப்பேடு வெப்ப அளவுமானி கனலி, கலோரி புல்லிவட்டம், புற இதழ் கொள்ளளவு தந்துகிக் குழாய் தந்துகித் தன்மை கார்பன் டைசல்ஃபைடு கார்பன் மோனுக்ஸைடு புலாலுண்ணும் கேலிப்படம் பட்டி கிரியா ஊக்கி, கடுவினை ஆக்கி திரவமட்ட மானி உயிரணு, (மின்) கலம் சீமைச் சுண்ணம் கோட்டுப்படங்கள் வேதியியல் அனங்கக வேதியியல் அங்கக வேதியியல் வேதியியல் வி&ன சீனுக் கிண்ணம் தெளிவாக்கல் தெளிவு கரமானி உறைவு, கட்டுதல் நிலக்கரித் தார் கூழ்கில அயக ஹைட்ராக்ஸைடு நீர்ப்பிழம்பு, நீர் ஸ்தம்பம் கட்டுகை சமூகம்