பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/251

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-3 235 Composition Composition of water Compound Binary Complex Comprehension Concept Condenser Conjunctiva Constant Contrivance Cork Cork-borer Cornea Corolla Corrosive Cotton wool Correlated teaching £orrelation Crucible ‘Crude Crystal Current Curriculum Cylinder Daily Dairy farm Data Decomposition I}eciduous tree Declinatiom of the sum T]eduction Definition Deliquescent Delivery tube Demonstration Density Diagram IDiameter இயைபு நீரின் இயைபு கூட்டுப் பொருள் இருதனிமக் கூட்டுப் பொருள் பகுபொருட் கூட்டுப்பொருள் புரிந்து கொள்ளும் திறன் மானதக் காட்சி, பொது உணர்வு மின்சார மதுகையேற்றி, மின்தங்கி இமையினேப் படலம் மாறிலி கருவி, உபாயம் தக்கை தக்கைத் துளைப்பான் விழி வெண்படலம் அல்லி வட்டம், அக இதழ் அரிக்கும் வெட்டுப் பஞ்சு பொருத்திப் பயிற்றல் பொருத்திக் காட்டல் புடக்குகை பண்படா படிகம் மின்னேட்டம் கல்வி ஏற்பாடு சிலிண்டர் நாளிதழ் பால்பண்ணே எடுகோள்கள், புள்ளிவிவரங்கள் சிதைவு இலையுதிர்க்கும் மரம் சூரிய விலக்கம் அநுமானம், பகுத்தறிதல் வரையறை, இலக்கணம் நீர் பருகும் போக்குக் குழாய் செப்துகாட்டல் அடர்த்தி, செறிவு, திண்மை உருவப்படம், வரிவடிவம், விளக்கப்படம் குறுக்களவு