பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/252

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அறிவியல் பயிற்றும்முறை Digestion Discovery Discussion TDisinfectant Dish Ecology Educational trip Efficiency Efflorescent . Electro-magnetic wave Electric terminal Element Embryo Emery paper Emetic Emotion Empirical Episcope Epidiascope Equation Ether Evolution Examination Annual Essay type New type Old type S. S. L. C. Terminal T. S. L. C. Excretion Excursion Exhibition Experience Explosion Explosive Explosive substance Fact Ferrous sulphate செரித்தல் கண்டுபிடிப்பு கலந்தாய்தல் நச்சு நீக்கி தகழி, கிண்ணம் சூழ்நிலைக் கலே கல்விப் பயணம் வினைத் திறன் தூள் பூக்கும் மின் காந்த அலே மின் கோடி தனிமம் - இளஞ்சூல், கரு, முளே கற்பொடித்தாள் வாந்தி மருந்து, உமட்டு மருந்து மனவெழுச்சி - அநுபவ பூர்வமான, புலவழி எபிஸ் கோப்பு எபிடயாஸ் கோப்பு சமன்பாடு ஈதர் படி வளர்ச்சி தேர்வு ஆண்டுத் தேர்வு கட்டுரை முறைத் கேர்வு புதுமுறைத் தேர்வு பழையமுறைத் தேர்வு பள்ளி இறுதித் தேர்வு பருவத் தேர்வு . பயிற்சிப் பள்ளி இறுதித் தேர்வு கழிவு. கற்றுலா பொருட்காட்சி பட்டறிவு, துய்த்தறிவு வெடித்தல் வெடிமருந்து வகை வெடி பண்டம் மெய்ம்மை, கடந்த செயல், செய்தி அயச சல்.பேட்டு