பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/253

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-3 23? Fibrin பைபிரின், உறை நிணநீர் Filing அரத்துTள் Film .பிலிம் Film projector ஃபிலிம் புரொஜெக்டர் Film strip படச் சுருள் Film strip projector .:ista Għgivų fiỦ LỊGrif@sgál–f Fire extinguisher தீய8ணப்பான் Fire station தீயணைக்கும் நிலையம் Flame சுவாலை Flask குடுவை Flint சக்கி முக்கிக் கல் Forceps இடுக்கி, சாமணம், குறடு, Por ulula வாய்பாடு, குறியீடு Foundry வார்ப்பிடச் சாலே Frequency அதிர்வு எண் Fuel எரி பொருள், தீயிரை Fume நச்சு ஆவி Fume cupboard நச்சு ஆவி போக்கி Fumes புகைகள் Fungus காளான் Funnel புனல் Gas jar வாயு சாடி Galena ஈயகந்தகக் கல் Calvanometer மின்ைேட்டமானி Galvanoscope மின்னேட்டங்காட்டி Genus ←aj üᏈ ᏧᎦ Generator ஜனனி Germ கிருமி Geology நில உட்கூற்றியல் Geography நிலவியல் Gland ... . . அரப்பி Glossary திரிசொல்லகராதி Glucose பழவெல்லம் Glycerine கிளிசெரின் Graph வரைப்படம் Harmones ஹார்மோன்கள் Heart இதயம், குருதியீரல் Height உயரம் Herbivorous பயிருண்ணும் கீல்கள் Hinges