பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/257

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வின்னிணைப்பு-3 Oxidation Oxygen Pancreas Paragraph Paint Parasite Park Particle Pendulum Periodical Pest Petał Phenyle Phosphorus Photography Photometer Physiology Pipette Pistil Plague Plan Planet Plasma Plaster of Paris Poison Pollen Pollen sac Porcelain. Potassium chiorate Potentiometer Poultry farm Powder Power station Practical Precaution Projection Projection apparatus Prejudice அ.ப.மு-16 24 ஆக்ஸிஜன் ஏற்றம் ஆக்ஸிஜன் கனேயம் பத்தி பூசசு புல்லுருவி, கொள்ளே உயிரி இளமரக்கா - சின்னம், துணுக்கு ஊசலி பருவ வெளியீடு பீடை சாக்கடை மருந்து .பாஸ்வரம் ஒளிப்படக் கலை ஒளிமானி உடலியல் பிப்பெட்டு சூலகம் பெருவாரி நோய் கிடைப்படம் கோள் நிணநீர் உறைகளி நஞ்சு மகரந்தம் மகரந்தப்பை வெண்களி பொட்டாசியம் குளோரேட்டு 'மின் அழுத்தமானி கோழிப்பண்ணே பொடி, தூள் மின்சார உற்பத்தி கிலேயம் செய்முறை முன்னெச்சரிக்கை பிம்பம் வீழ்த்தல் பிம்பம் வீழ்த்தும் துனேக்கருவி உளத்தடிப்பு