பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/263

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு - 4 பொருட் குறிப்பு அகராதி - - శ్రీ அப்புசாமி, பெ. 82 அமிலங்கள் 117 அரிஸ்டாட்டில் 41 அலகுத் திட்டம் 35 அலெக்ஸாண்டர் லாகென் 136 அறிவியலின் அடிப்படைத் தேவை கள் 19 அறிவியலில் அளவியல் 182 அளவியல் 182 - எவற்றை அளப்பது 183 உறவு முறைகள் 183 கவர்ச்சி 184 செய்திகள் 183 பிரச்சினைகளைத் திர்த்தல் . 184 மனப்போக்கு - 184 அறிவியல் ஆசான் 204 ஆசானின் இலக்கணம் 204 உற்சாகம் 207 கல்வியறிவு 205 கற்பிக்கும் பாட வேளைகள் 210 சில திறன்கள் 215 காட்குறிப்பு 214 பயிற்சி 206 மொழியறிவு 207 வேலேத் திட்டங்கள் 203 அறிவியலின் அடிப்படைத் தேவை கள் 13 அறிவியல் கழகம் 148 அறிவியல் நூல்கள் 143 அறிவியல் நூலகம் 143 தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் 143 'நூல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் 星44 பல துறை நூல்கள் 143, அறிவியல் பாட நூல்கள் 137 அகத்தோற்றம் 138 அறிவியலறிஞர்களின் சோதனைகள் 140 - - நல்ல நூல்களின் இயல்புகள் 138 தேவை என்போரின் கருத்து 141 தேவையன்று....கருத்து 141 பிற குறிப்புகள் 140 புறத்தோற்றம் 138 பொருளமைப்பு 138 மொழியும் நடையும் 139 விளக்கப் படங்கள் 140 அறிவியல் முறை 9, 40 அறிவியல் விளக்கம் 40