பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/101

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

991. ஏற்ற மின்மாற்றி - மின்னழுத்தத்தை அதிகமாக்குவது.

2. இறக்க மின்மாற்றி - மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பது.

138. இதிலுள்ள இரு சுருள்கள் யாவை?

முதல் சுருள், துணைச்சுருள்.

139. தடுவாய் (கிரிட்) என்றால் என்ன?

இது ஒருவலையமைப்பு:வாணிப அளவில் மின்சாரத்தைப் பகிர்ந்து வழங்குவது.

140. மின்னியக்கமானி என்றால் என்ன?

ஒரு திசை, இரு திசை மின்சுற்றுகளில் மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்திறன் ஆகியவற்றை அளக்குங் கருவி.

141. மின்னோட்டமானி என்றால் என்ன?

சிறு அளவுள்ள மின்னோட்டங்களை அளக்கப் பயன் படுங் கருவி.

142. இதன் வகைகள் யாவை?

இயங்குசுருள் மின்னோட்டமானி, தொடு மின்னோட்ட மானி, வீழ் மின்னோட்டமானி.

143. கவரகம் அல்லது மின்னகம் என்றால் என்ன?

மின்னியக்கி அல்லது இயற்றியின் பகுதி. முதன்மை மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு செல்வது.

144. இதன் அமைப்பு யாது?

இது சிறிய இயற்றியில் சுழலும் கம்பிச் சுருளாகவும் பெரிய இயற்றியில் நிலைக்கம்பிச் சுருளாகவும் இருக்கும்.

145. இதில் முறுக்கு விசையின் வேலை என்ன?

இது கவர் சுருளில் செயற்பட்டுப் பளுவிற்கு எதிராக வேலை நடைபெற உதவுவது.

146. தூரிகை என்றால் என்ன?

நகரும் பகுதியோடு உள்ள மின்தொடர்பு. மின்உந்தி அல்லது இயற்றியில் இருப்பது.

147. தூரிகை மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?

அதிக மின்னழுத்தமுள்ள கூரிய முனைகளுக்கருகில் தோன்றும் ஒளிர்வான வளிமின்னிறக்கம்.

148. திசைமாற்றி என்றால் என்ன?