பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
அறிவியல் வினா-விடை

இயற்பியல்

1. அடிப்படைகள்

1. இயற்பியல் என்றால் என்ன?

பருப்பொருள் இயல்பு மற்றும் ஆற்றல் பற்றி ஆராயுந்துறை இயற்பியலாகும்.

2.இயற்பியல் என்பது ஒர் அடிப்படை அறிவியல் எவ்வாறு?

பயன்பாட்டிற்குரிய நெறிமுறைகளைக் கூறுவதால் அது ஒர் அடிப்படை அறிவியல்.

3.இயற்பியலின் பழைய பிரிவுகள் யாவை?

ஒளி இயல், ஒலி இயல், வெப்பவியல், காந்தவியல், இயக்கவியல், எந்திரவியல், மின்னியல், மின்னணுவியல் முதலியவை ஆகும்.

4.இயற்பியலின் புதிய பிரிவுகள் யாவை?

அணு இயற்பியல், கணிம இயற்பியல், குளிரியல், துகள் இயற்பியல், உயிர் இயற்பியல், வானவெளி இயற்பியல், சிறு பொருள் (நுண்பொருள்) அறிவியல், புதிய இயற் பியல் எனப் பல வகை.

5.இயற்பியல் ஒரு பயன்படு கணிதமாகும்? எவ்வாறு?

இயற்பியல் சமன்பாடுகளை உருவாக்க விளக்கக் கணக்கு பயன்படுவதால், அது ஒரு பயன்படு கணிதமாகும்.

6.இயற்பியல் வழி அமையும் பயன்படு அறிவியல்கள் யாவை?

மருத்துவம், பொறி இயல் முதலிய தொழில்நுட்பத் துறைகள்.

7.இயற்பியலில் இரு அரும்பெரும் அறிஞர்கள் யாவர்?

நியூட்டன், ஐன்ஸ்டீன் (நோபல் பரிசு 1921).

8.இயற்பியலில் புகழ்பெற்ற நான்கு இந்திய விஞ்ஞானிகள் யாவர்?

சர்.சி.வி. இராமன் (நோபல் பரிசு 1930), சந்திரசேகர் (நோபல் பரிசு 1983), எஸ்.என். போஸ், ஹோமி பாபா