பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/111

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

109ஒரு நிகழ்ச்சியைக் காட்சியாக ஒளி பரப்புவது.

32. தொலைக்காட்சி என்றால் என்ன?

வானொலி அலைகள் வாயிலாக உருக்களைச் செலுத்துவதும் பெறுவதுமாகிய முறை.

33. தொலைக்காட்சியின் இரு வகைகள் யாவை?

கறுப்பு வெள்ளைக் காட்சி, வண்ணக் காட்சி.

34. காட்சிப் பதிவுப் பெட்டி என்றால் என்ன?

தொலைக்காட்சியில் மீண்டும் காட்டக் காந்த உருப்பதிவு நாடாவில் காட்சியையும் ஒலியையும் பதிவு செய்வது.

35. காட்சிப் பெட்டகப் பதிவி என்றால் என்ன?

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பதிவு செய்யுங் கருவி.

36. தொலைக்காட்சிக் கூட்டம் என்றால் என்ன?

வாய்ப்பு வசதி இல்லாதவருக்கு அமைத்துத் தரப்படும் மின்னணுக்கூட்டம். இதில் தொலைத் தொடர்புச் செய்திகள் அளிக்கப்படும்.

37. காட்சி நாடா என்றால் என்ன?

இதில் நிகழ்ச்சி ஒலியாகவும் காட்சி ஒளியாகவும் பதிவு செய்யப்படும்.

38. கம்பிவடத் தொலைக்காட்சி என்றால் என்ன?

கம்பிகள் வழியாகக் காண்போருக்குத் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை வழங்குதல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக் குறிப்பிட்ட அலைவரிசைகளில் இதில் பார்க்கலாம். இதற்குக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. தனியார் நடத்தும் நல்ல வணிக முயற்சி.

39. அலைவரிசை என்றால் என்ன?

வானொலியில் இரு குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்கிடையே உள்ள அதிர்வெண் அல்லது அலை நீள எல்லை. ஒவ்வொரு நிலையமும் ஒவ்வொரு அலைவரிசையில் ஒலிபரப்பும். இது அதிர்வெண்கள் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும்.

40. கே அலைவரிசை என்றால் என்ன?

வானொலி அதிர்வெண் வரிசை. எல்லை 10,900 - 36,000 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.