பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

10


9. ஐன்ஸ்டீனின் சிறப்பு யாது?

தம் மூளையையே ஆய்வுக்களமாகக் கொண்டு உய்மானத்தின் மூலம் கணித அடிப்படையில் காலத்தால் அழியாத சார்புக் கொள்கையை வகுத்தவர்.

10. அலகு என்றால் என்ன?

ஒப்பீட்டு அளவு மதிப்பு அலகு. அதே அளவின் மற்ற மதிப்புகளைத் தெரிவிக்கப் பயன்படுவது. எ டு. வெப்ப அலகு கலோரி.

11. அலகின் இரு வகைகள் யாவை?

அடிப்படை அலகுகள், வழியலகுகள்.

12. அடிப்படை அலகுகள் என்றால் என்ன?

பெரும்பான்மை அலகு முறைகளின் அடிப்படையாக அமையும் நீளம், (செ.மீ), நிறை (கிராம்), காலம் (வினாடி) ஆகியவற்றின் அலகுகள்.

13. வழியலகுகள் யாவை?

அடிப்படை அலகுகளை ஒட்டி வரையறை செய்யப் படும் அலகு. எ- டு நியூட்டன் என்பது கிலோ கிராம் மீட்டர் வினாடி என வரையறுக்கப்படும்.

14. துணையலகுகள் என்றால் என்ன?

பருமனற்ற அலகுகள். அடிவழி அலகுகளுடன் வழியலகுகளை உருவாக்கப் பயன்படுபவை. எ-டு. ரேடியன்.

15. அறிவியலார் பெயர் தாங்கிய சில அலகுகள் யாவை?

ஆம்பியர், ஒம், ஜூல், நியூட்டன்.

16. அனைத்துலக அலகுகள் என்றால் என்ன?

அறிவியல் ஆய்வுகளுக்காக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு இருக்கும் அனைத்துலக அலகுகள். இதில் ஏழு அடிப்படை அலகுகள் உள்ளன. ஆம்பியர், காண்டலா, கெல்வின், கிலோகிராம், மீட்டர், மோல், வினாடி

17. எம்.கே.எஸ். முறை என்றால் என்ன?

மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த அலகு முறை. எஸ்.ஐ. அலகுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது.

18. பரப்பு என்றால் என்ன?