பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/120

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

118ஒளித்துகள்கள் என்பவை ஒளியன்கள் ஆகும். இவற்றை ஆராயுந்துறை ஒளியனியல்.

7. ஒளியன் கருவியமைப்புகள் யாவை?

இவை ஒளியின் அடிப்படையில் அமைந்தவை. நீளச் சார்பிலாப் பொருள்களைப் பயன்படுத்துபவை.

8. ஒளிமின்சாரம் என்றால் என்ன?

மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு அல்லது ஒளியினால் உண்டாகும் மின்சாரம்.

9. அழுத்தமின்சாரம் என்றால் என்ன?

சில படிகங்கள் இறுக்கப்படும்பொழுது அவை உண்டாக்கும் மின்சாரம்.

10. இதன் பயன் யாது?

உயர் நிலைப்பு மின்னணு அலை இயற்றிகள், உயர் நம்பக ஈர்ப்பிகள், வளி ஏற்றிகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுவது.

11. அரைகுறைக்கடத்தி என்றால் என்ன?

சிலிகான் அல்லது ஜெர்மானியம். இது படிகத் திண்மம். இதன் மின் கடத்தும் திறன் கடத்திக்கும் காப்புப் பொருளுக்கும் இடையில் உள்ளது.

12. அரைக்குறைக்கடத்தியின் சிறப்பென்ன?

மின்னணுவியலில் ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

13. படிகப்பெருக்கி (டிரான்சிஸ்டர்) என்றால் என்ன?

ஜெர்மானியப் படிகத்தை மையமாகக் கொண்ட கருவியமைப்பு

14. இதன் சிறப்பென்ன?

வானொலி, தொலைக்காட்சி, கணிப்பொறி ஆகியவற்றின் மின்சுற்றுகளின் அடிப்படையாகும்.

15. படிகப்பெருக்கியின் வகைகள் யாவை?

1. ஒருமுனை வழிக்கடத்தி. 2. இருமுனை வழிக் கடத்தி.

16. படிகப்பெருக்கியின் வேலைகள் யாவை?

1. வானொலித் திறப்பியினை (வால்வு) நீக்கி அதன் வேலையைச் செய்வது. 2.மின்னலைகளைப் பெருக்குவது.